Danh sách SẢN PHẨM BÁN

MUA BÁN
MUA BÁN

BÁN 2 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT LẦU CAO TẠI SAIGON SOUTH (SSR)

4.33 tỷ

BÁN 2 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT LẦU CAO TẠI SAIGON SOUTH (SSR)Phước Kiển, Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • BÁN 2 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT LẦU CAO TẠI SAIGON SOUTH (SSR) 75.99 m2
 • BÁN 2 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT LẦU CAO TẠI SAIGON SOUTH (SSR) 2
 • BÁN 2 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT LẦU CAO TẠI SAIGON SOUTH (SSR) 2
MUA BÁN

BÁN CĂN HỘ SAIGON SOUTH (SSR) CÓ NỘI THẤT

3.35 tỷ

BÁN CĂN HỘ SAIGON SOUTH (SSR) CÓ NỘI THẤTPhước Kiển, Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • BÁN CĂN HỘ SAIGON SOUTH (SSR) CÓ NỘI THẤT 75.99 m2
 • BÁN CĂN HỘ SAIGON SOUTH (SSR) CÓ NỘI THẤT 2
 • BÁN CĂN HỘ SAIGON SOUTH (SSR) CÓ NỘI THẤT 2
MUA BÁN

BÁN CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES FULL NỘI THẤT

4.65 tỷ

BÁN CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES FULL NỘI THẤTPhước Kiển, Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • BÁN CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES FULL NỘI THẤT 104.03 m2
 • BÁN CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES FULL NỘI THẤT 3
 • BÁN CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES FULL NỘI THẤT 2
MUA BÁN

CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES BÁN GIÁ TỐT

2.87 tỷ

CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES BÁN GIÁ TỐTPhước Kiển, Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES BÁN GIÁ TỐT 75.99 m2
 • CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES BÁN GIÁ TỐT 2
 • CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES BÁN GIÁ TỐT 2
MUA BÁN

BÁN CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES (SSR)

3.45 tỷ

BÁN CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES (SSR)Phước Kiển, Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • BÁN CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES (SSR) 74.77 m2
 • BÁN CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES (SSR) 2
 • BÁN CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES (SSR) 2
MUA BÁN

BÁN CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES 2 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT

4 tỷ

BÁN CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES 2 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤTPhước Kiển, Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • BÁN CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES 2 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT 71.42 m2
 • BÁN CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES 2 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT 2
 • BÁN CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES 2 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT 2
MUA BÁN

BÁN CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES 2 PHÒNG NGỦ

3.25 tỷ

BÁN CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES 2 PHÒNG NGỦPhước Kiển, Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • BÁN CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES 2 PHÒNG NGỦ 65.3 m2
 • BÁN CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES 2 PHÒNG NGỦ 2
 • BÁN CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES 2 PHÒNG NGỦ 2
MUA BÁN

BÁN CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ SAIGON SOUTH RESIDENCES

4.7 tỷ

BÁN CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ SAIGON SOUTH RESIDENCESPhước Kiển, Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • BÁN CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ SAIGON SOUTH RESIDENCES 90.89 m2
 • BÁN CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ SAIGON SOUTH RESIDENCES 3
 • BÁN CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ SAIGON SOUTH RESIDENCES 2
MUA BÁN

BÁN CĂN HỘ 3PN SSR

4.65 tỷ

BÁN CĂN HỘ 3PN SSRPhước Kiển, Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • BÁN CĂN HỘ 3PN SSR 100.35 m2
 • BÁN CĂN HỘ 3PN SSR 3
 • BÁN CĂN HỘ 3PN SSR 2
MUA BÁN

BÁN CĂN HỘ ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT TẠI SAIGON SOUTH RESIDENCES

5.16 tỷ

BÁN CĂN HỘ ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT TẠI SAIGON SOUTH RESIDENCESPhước Kiển, Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • BÁN CĂN HỘ ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT TẠI SAIGON SOUTH RESIDENCES 104.03 m2
 • BÁN CĂN HỘ ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT TẠI SAIGON SOUTH RESIDENCES 3
 • BÁN CĂN HỘ ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT TẠI SAIGON SOUTH RESIDENCES 2
MUA BÁN

BÁN CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES

3.4 tỷ

BÁN CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCESPhước Kiển, Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • BÁN CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES 74.77 m2
 • BÁN CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES 2
 • BÁN CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES 2