Danh sách SẢN PHẨM CHO THUÊ

CHO THUÊ

CĂN HỘ MILLENNIUM CAO CẤP MASTERI (L247)

$ 1.600

CĂN HỘ MILLENNIUM CAO CẤP MASTERI (L247)Phường 6, Quận 4, Hồ Chí Minh

  • CĂN HỘ MILLENNIUM CAO CẤP MASTERI (L247) 101 m2
  • CĂN HỘ MILLENNIUM CAO CẤP MASTERI (L247) 3
  • CĂN HỘ MILLENNIUM CAO CẤP MASTERI (L247) 2
CHO THUÊ