Danh sách SẢN PHẨM CHO THUÊ

CHO THUÊ

CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE CHO THUÊ BAO PHÍ, FULL NỘI THẤT

17.500.000 VNĐ

CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE CHO THUÊ BAO PHÍ, FULL NỘI THẤTPhường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE CHO THUÊ BAO PHÍ, FULL NỘI THẤT 83 m2
 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE CHO THUÊ BAO PHÍ, FULL NỘI THẤT 2
 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE CHO THUÊ BAO PHÍ, FULL NỘI THẤT 2
CHO THUÊ

CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (L561)

$ 850

CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (L561)Phước Kiển, Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (L561) 84 m2
 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (L561) 2
 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (L561) 2
CHO THUÊ

CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (L547)

13.500.000 VNĐ

CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (L547)Phước Kiển, Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (L547) 69.42 m2
 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (L547) 2
 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (L547) 2
CHO THUÊ

CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (L503)

18.000.000 VNĐ

CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (L503)Phước Kiển, Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (L503) 83 m2
 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (L503) 3
 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (L503) 3
CHO THUÊ

CĂN HỘ SUNRIDE RIVERSIDE (L469)

17.000.000 VNĐ

CĂN HỘ SUNRIDE RIVERSIDE (L469)Phước Kiển, Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ SUNRIDE RIVERSIDE (L469) 70 m2
 • CĂN HỘ SUNRIDE RIVERSIDE (L469) 2
 • CĂN HỘ SUNRIDE RIVERSIDE (L469) 2
CHO THUÊ

CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (L457)

16.000.000 VNĐ

CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (L457)Phước Kiển, Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (L457) 69 m2
 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (L457) 2
 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (L457) 2
CHO THUÊ

CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (LS431)

17.500.000 VNĐ

CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (LS431)Phước Kiển, Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (LS431) 70.31 m2
 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (LS431) 2
 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (LS431) 2
CHO THUÊ

CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (LS403)

16.000.000 VNĐ

CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (LS403)Phước Kiển, Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (LS403) 71.03 m2
 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (LS403) 2
 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (LS403) 2
CHO THUÊ

CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (L385)

$ 1.000

CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (L385)Phước Kiển, Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (L385) 83 m2
 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (L385) 3
 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (L385) 2
CHO THUÊ

CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (L379)

28.000.000 VNĐ

CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (L379)Phước Kiển, Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (L379) 117 m2
 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (L379) 3
 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (L379) 2
CHO THUÊ

CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (L353)

18.000.000 VNĐ

CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (L353)Phước Kiển, Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (L353) 70.45 m2
 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (L353) 2
 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (L353) 2
CHO THUÊ

CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (LS347)

14.000.000 VNĐ

CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (LS347)Phước Kiển, Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (LS347) 69.42 m2
 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (LS347) 2
 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (LS347) 2