Danh sách SẢN PHẨM CHO THUÊ

CHO THUÊ

CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (L561)

$ 850

CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (L561)Phước Kiển, Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (L561) 84 m2
 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (L561) 2
 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (L561) 2
CHO THUÊ

CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (L547)

13.500.000 VNĐ

CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (L547)Phước Kiển, Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (L547) 69.42 m2
 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (L547) 2
 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (L547) 2
CHO THUÊ

CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (L503)

18.000.000 VNĐ

CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (L503)Phước Kiển, Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (L503) 83 m2
 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (L503) 3
 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (L503) 3
CHO THUÊ

CĂN HỘ SUNRIDE RIVERSIDE (L469)

17.000.000 VNĐ

CĂN HỘ SUNRIDE RIVERSIDE (L469)Phước Kiển, Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ SUNRIDE RIVERSIDE (L469) 70 m2
 • CĂN HỘ SUNRIDE RIVERSIDE (L469) 2
 • CĂN HỘ SUNRIDE RIVERSIDE (L469) 2
CHO THUÊ

CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (L457)

16.000.000 VNĐ

CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (L457)Phước Kiển, Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (L457) 69 m2
 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (L457) 2
 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (L457) 2
CHO THUÊ

CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (LS431)

17.500.000 VNĐ

CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (LS431)Phước Kiển, Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (LS431) 70.31 m2
 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (LS431) 2
 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (LS431) 2
CHO THUÊ

CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (LS403)

16.000.000 VNĐ

CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (LS403)Phước Kiển, Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (LS403) 71.03 m2
 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (LS403) 2
 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (LS403) 2
CHO THUÊ

CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (L385)

$ 1.000

CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (L385)Phước Kiển, Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (L385) 83 m2
 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (L385) 3
 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (L385) 2
CHO THUÊ

CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (L379)

28.000.000 VNĐ

CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (L379)Phước Kiển, Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (L379) 117 m2
 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (L379) 3
 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (L379) 2
CHO THUÊ

CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (L353)

18.000.000 VNĐ

CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (L353)Phước Kiển, Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (L353) 70.45 m2
 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (L353) 2
 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (L353) 2
CHO THUÊ

CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (LS347)

14.000.000 VNĐ

CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (LS347)Phước Kiển, Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (LS347) 69.42 m2
 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (LS347) 2
 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (LS347) 2
CHO THUÊ

CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (L345)

15.000.000 VNĐ

CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (L345)Phước Kiển, Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (L345) 70.45 m2
 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (L345) 2
 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (L345) 2