Danh sách SẢN PHẨM CHO THUÊ

CHO THUÊ

BIỆT THỰ PHÚ MỸ HƯNG KHU CẢNH ĐỒI, CÓ HỒ BƠI

$ 4.000

BIỆT THỰ PHÚ MỸ HƯNG KHU CẢNH ĐỒI, CÓ HỒ BƠIPhường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

  • BIỆT THỰ PHÚ MỸ HƯNG KHU CẢNH ĐỒI, CÓ HỒ BƠI 330 m2
  • BIỆT THỰ PHÚ MỸ HƯNG KHU CẢNH ĐỒI, CÓ HỒ BƠI 4
  • BIỆT THỰ PHÚ MỸ HƯNG KHU CẢNH ĐỒI, CÓ HỒ BƠI 5
CHO THUÊ

BIỆT THỰ PHÚ MỸ HƯNG CHO THUÊ GẦN CRESCENT MALL

$ 2.800

BIỆT THỰ PHÚ MỸ HƯNG CHO THUÊ GẦN CRESCENT MALLPhường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

  • BIỆT THỰ PHÚ MỸ HƯNG CHO THUÊ GẦN CRESCENT MALL 400 m2
  • BIỆT THỰ PHÚ MỸ HƯNG CHO THUÊ GẦN CRESCENT MALL 4
  • BIỆT THỰ PHÚ MỸ HƯNG CHO THUÊ GẦN CRESCENT MALL 4