Danh sách SẢN PHẨM BÁN

MUA BÁN
MUA BÁN

SHOP TẦNG THƯƠNG MẠI M7 MIDTOWN

4.5 tỷ

SHOP TẦNG THƯƠNG MẠI M7 MIDTOWNPhường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

  • SHOP TẦNG THƯƠNG MẠI M7 MIDTOWN 48.32 m2
MUA BÁN

THE SIGNATURE MIDTOWN SHOP THƯƠNG MẠI BÁN GIÁ TỐT

4.35 tỷ

THE SIGNATURE MIDTOWN SHOP THƯƠNG MẠI BÁN GIÁ TỐTPhường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

  • THE SIGNATURE MIDTOWN SHOP THƯƠNG MẠI BÁN GIÁ TỐT 46.48 m2
MUA BÁN

BÁN SHOP THƯƠNG MAI MIDTOWN M7

4.25 tỷ

BÁN SHOP THƯƠNG MAI MIDTOWN M7Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

  • BÁN SHOP THƯƠNG MAI MIDTOWN M7 48.09 m2
MUA BÁN

SHOP TẦNG THƯƠNG MẠI VIEW NỘI KHU M7 MIDTOWN GIÁ TỐT

4.33 tỷ

SHOP TẦNG THƯƠNG MẠI VIEW NỘI KHU M7 MIDTOWN GIÁ TỐTPhường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

  • SHOP TẦNG THƯƠNG MẠI VIEW NỘI KHU M7 MIDTOWN GIÁ TỐT 52 m2
MUA BÁN

SHOP THƯƠNG MẠI VIEW CHIẾC LÀ BÁN GIÁ TỐT

3.7 tỷ

SHOP THƯƠNG MẠI VIEW CHIẾC LÀ BÁN GIÁ TỐTPhường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

  • SHOP THƯƠNG MẠI VIEW CHIẾC LÀ BÁN GIÁ TỐT 42.9 m2
MUA BÁN

CHÍNH CHỦ BÁN SHOP VIEW NỘI KHU M7 MIDTOWN

3.8 tỷ

CHÍNH CHỦ BÁN SHOP VIEW NỘI KHU M7 MIDTOWNPhường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

  • CHÍNH CHỦ BÁN SHOP VIEW NỘI KHU M7 MIDTOWN 43.33 m2
MUA BÁN

TẦNG THƯƠNG MAI BLOCK A VIEW CHIẾC LÁ

4.7 tỷ

TẦNG THƯƠNG MAI BLOCK A VIEW CHIẾC LÁPhường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

  • TẦNG THƯƠNG MAI BLOCK A VIEW CHIẾC LÁ 52.59 m2