Danh sách SẢN PHẨM CHO THUÊ

CHO THUÊ

CĂN HỘ NAM PHÚC FULL NỘI THẤT

$ 1.250

CĂN HỘ NAM PHÚC FULL NỘI THẤTPhường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ NAM PHÚC FULL NỘI THẤT 110 m2
 • CĂN HỘ NAM PHÚC FULL NỘI THẤT 3
 • CĂN HỘ NAM PHÚC FULL NỘI THẤT 2
CHO THUÊ

CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT

$ 1.500

CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤTPhường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT 121 m2
 • CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT 3
 • CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT 2
CHO THUÊ

CĂN HỘ NAM PHÚC ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT

$ 1.200

CĂN HỘ NAM PHÚC ĐẦY ĐỦ NỘI THẤTPhường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ NAM PHÚC ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT 110 m2
 • CĂN HỘ NAM PHÚC ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT 3
 • CĂN HỘ NAM PHÚC ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT 2
CHO THUÊ

CĂN HỘ CHO THUÊ TẠI SAIGON SOUTH RESIDECNES

22.000.000 VNĐ

CĂN HỘ CHO THUÊ TẠI SAIGON SOUTH RESIDECNESPhước Kiển, Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ CHO THUÊ TẠI SAIGON SOUTH RESIDECNES 100.35 m2
 • CĂN HỘ CHO THUÊ TẠI SAIGON SOUTH RESIDECNES 3
 • CĂN HỘ CHO THUÊ TẠI SAIGON SOUTH RESIDECNES 2
CHO THUÊ

CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES CHO THUÊ GIÁ TỐT (SSR)

16.000.000 VNĐ

CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES CHO THUÊ GIÁ TỐT (SSR)Phước Kiển, Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES CHO THUÊ GIÁ TỐT (SSR) 71.42 m2
 • CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES CHO THUÊ GIÁ TỐT (SSR) 2
 • CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES CHO THUÊ GIÁ TỐT (SSR) 2
CHO THUÊ

[CHO THUÊ] CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES BAO PHÍ QUẢN LÝ

15.000.000 VNĐ

[CHO THUÊ] CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES BAO PHÍ QUẢN LÝPhước Kiển, Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • [CHO THUÊ] CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES BAO PHÍ QUẢN LÝ 75.99 m2
 • [CHO THUÊ] CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES BAO PHÍ QUẢN LÝ 2
 • [CHO THUÊ] CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES BAO PHÍ QUẢN LÝ 2
CHO THUÊ

[CHO THUÊ] CĂN HỘ 2PN SAIGON SOUTH RESIDENCES (SSR)

13.500.000 VNĐ

[CHO THUÊ] CĂN HỘ 2PN SAIGON SOUTH RESIDENCES (SSR)Phước Kiển, Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • [CHO THUÊ] CĂN HỘ 2PN SAIGON SOUTH RESIDENCES (SSR) 75.99 m2
 • [CHO THUÊ] CĂN HỘ 2PN SAIGON SOUTH RESIDENCES (SSR) 2
 • [CHO THUÊ] CĂN HỘ 2PN SAIGON SOUTH RESIDENCES (SSR) 2
CHO THUÊ

CHO THUÊ CĂN HỘ SAIGON SOUTH BAO PHÍ QUẢN LÝ

18.000.000 VNĐ

CHO THUÊ CĂN HỘ SAIGON SOUTH BAO PHÍ QUẢN LÝPhước Kiển, Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • CHO THUÊ CĂN HỘ SAIGON SOUTH BAO PHÍ QUẢN LÝ 74.77 m2
 • CHO THUÊ CĂN HỘ SAIGON SOUTH BAO PHÍ QUẢN LÝ 2
 • CHO THUÊ CĂN HỘ SAIGON SOUTH BAO PHÍ QUẢN LÝ 2
CHO THUÊ

CĂN HỘ SAIGON SOUTH CHO THUÊ FULL NỘI THẤT CAO CẤP

14.000.000 VNĐ

CĂN HỘ SAIGON SOUTH CHO THUÊ FULL NỘI THẤT CAO CẤPPhước Kiển, Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ SAIGON SOUTH CHO THUÊ FULL NỘI THẤT CAO CẤP 71.42 m2
 • CĂN HỘ SAIGON SOUTH CHO THUÊ FULL NỘI THẤT CAO CẤP 2
 • CĂN HỘ SAIGON SOUTH CHO THUÊ FULL NỘI THẤT CAO CẤP 2
CHO THUÊ

CĂN HỘ SAIGON SOUTH CHO THUÊ FULL NỘI THẤT CAO CẤP

17.000.000 VNĐ

CĂN HỘ SAIGON SOUTH CHO THUÊ FULL NỘI THẤT CAO CẤPPhước Kiển, Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ SAIGON SOUTH CHO THUÊ FULL NỘI THẤT CAO CẤP 74.77 m2
 • CĂN HỘ SAIGON SOUTH CHO THUÊ FULL NỘI THẤT CAO CẤP 2
 • CĂN HỘ SAIGON SOUTH CHO THUÊ FULL NỘI THẤT CAO CẤP 2
CHO THUÊ

CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES CHO THUÊ FULL NỘI THẤT

14.000.000 VNĐ

CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES CHO THUÊ FULL NỘI THẤTPhước Kiển, Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES CHO THUÊ FULL NỘI THẤT 71.42 m2
 • CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES CHO THUÊ FULL NỘI THẤT 2
 • CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES CHO THUÊ FULL NỘI THẤT 2
CHO THUÊ

CHO THUÊ CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ TẠI SAIGON SOUTH RESIDENCES

14.000.000 VNĐ

CHO THUÊ CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ TẠI SAIGON SOUTH RESIDENCESPhước Kiển, Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • CHO THUÊ CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ TẠI SAIGON SOUTH RESIDENCES 75.99 m2
 • CHO THUÊ CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ TẠI SAIGON SOUTH RESIDENCES 2
 • CHO THUÊ CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ TẠI SAIGON SOUTH RESIDENCES 2