Danh sách SẢN PHẨM CHO THUÊ

CHO THUÊ
CHO THUÊ
CHO THUÊ
CHO THUÊ

BIỆT THƯ NAM VIÊN CHO THUÊ FULL NỘI THẤT GIÁ TỐT (SL)

50.000.000 VNĐ

BIỆT THƯ NAM VIÊN CHO THUÊ FULL NỘI THẤT GIÁ TỐT (SL)Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • BIỆT THƯ NAM VIÊN CHO THUÊ FULL NỘI THẤT GIÁ TỐT (SL) 126 m2
 • BIỆT THƯ NAM VIÊN CHO THUÊ FULL NỘI THẤT GIÁ TỐT (SL) 4
 • BIỆT THƯ NAM VIÊN CHO THUÊ FULL NỘI THẤT GIÁ TỐT (SL) 3
CHO THUÊ

BIỆT THỰ NAM VIÊN (L600)

$ 2.000

BIỆT THỰ NAM VIÊN (L600)Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • BIỆT THỰ NAM VIÊN (L600) 180 m2
 • BIỆT THỰ NAM VIÊN (L600) 3
 • BIỆT THỰ NAM VIÊN (L600) 2
CHO THUÊ

BIỆT THỰ NAM VIÊN (L555)

45.000.000 VNĐ

BIỆT THỰ NAM VIÊN (L555)Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • BIỆT THỰ NAM VIÊN (L555) 126 m2
 • BIỆT THỰ NAM VIÊN (L555) 5
 • BIỆT THỰ NAM VIÊN (L555) 4
CHO THUÊ

BIỆT THỰ NAM VIÊN ( L549 )

$ 1.600

BIỆT THỰ NAM VIÊN ( L549 )Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • BIỆT THỰ NAM VIÊN ( L549 ) 126 m2
 • BIỆT THỰ NAM VIÊN ( L549 ) 5
 • BIỆT THỰ NAM VIÊN ( L549 ) 4
CHO THUÊ

BIỆT THỰ NAM VIÊN (SL509)

$ 3.500

BIỆT THỰ NAM VIÊN (SL509)Phường Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • BIỆT THỰ NAM VIÊN (SL509) 288 m2
 • BIỆT THỰ NAM VIÊN (SL509) 5
 • BIỆT THỰ NAM VIÊN (SL509) 5
CHO THUÊ

BIỆT THỰ NAM VIÊN (L491)

$ 5.000

BIỆT THỰ NAM VIÊN (L491)Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • BIỆT THỰ NAM VIÊN (L491) 300 m2
 • BIỆT THỰ NAM VIÊN (L491) 5
 • BIỆT THỰ NAM VIÊN (L491) 5
CHO THUÊ

BIỆT THỰ NAM VIÊN _ PHÚ MỸ HƯNG (LS303)

$ 2.200

BIỆT THỰ NAM VIÊN _ PHÚ MỸ HƯNG (LS303)Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • BIỆT THỰ NAM VIÊN _ PHÚ MỸ HƯNG (LS303) 126 m2
 • BIỆT THỰ NAM VIÊN _ PHÚ MỸ HƯNG (LS303) 4
 • BIỆT THỰ NAM VIÊN _ PHÚ MỸ HƯNG (LS303) 4