Danh sách SẢN PHẨM BÁN

MUA BÁN
 • BIỆT THỰ LIỀN KỀ MỸ THÁI ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT, GIÁ TỐT 126 m2
 • BIỆT THỰ LIỀN KỀ MỸ THÁI ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT, GIÁ TỐT 4
 • BIỆT THỰ LIỀN KỀ MỸ THÁI ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT, GIÁ TỐT 3
MUA BÁN

BÁN BIỆT THỰ MỸ THÁI 1, ĐÂY ĐỦ NỘI THẤT

19 tỷ

BÁN BIỆT THỰ MỸ THÁI 1, ĐÂY ĐỦ NỘI THẤTPhường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • BÁN BIỆT THỰ MỸ THÁI 1, ĐÂY ĐỦ NỘI THẤT 126 m2
 • BÁN BIỆT THỰ MỸ THÁI 1, ĐÂY ĐỦ NỘI THẤT 3
 • BÁN BIỆT THỰ MỸ THÁI 1, ĐÂY ĐỦ NỘI THẤT 4
MUA BÁN

BIÊT THỰ MỸ THÁI 1B CÓ NỘI THẤT

19.5 tỷ

BIÊT THỰ MỸ THÁI 1B CÓ NỘI THẤTPhường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • BIÊT THỰ MỸ THÁI 1B CÓ NỘI THẤT 126 m2
 • BIÊT THỰ MỸ THÁI 1B CÓ NỘI THẤT 4
 • BIÊT THỰ MỸ THÁI 1B CÓ NỘI THẤT 4
MUA BÁN

BIỆT THỰ MỸ THÁI 1C NHÀ TRỐNG

19.5 tỷ

BIỆT THỰ MỸ THÁI 1C NHÀ TRỐNGPhường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • BIỆT THỰ MỸ THÁI 1C NHÀ TRỐNG 126 m2
 • BIỆT THỰ MỸ THÁI 1C NHÀ TRỐNG 3
 • BIỆT THỰ MỸ THÁI 1C NHÀ TRỐNG 4
MUA BÁN

BIỆT THỰ MỸ THÁI 1 (S371)

20.5 tỷ

BIỆT THỰ MỸ THÁI 1 (S371)Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • BIỆT THỰ MỸ THÁI 1 (S371) 126 m2
 • BIỆT THỰ MỸ THÁI 1 (S371) 3
 • BIỆT THỰ MỸ THÁI 1 (S371) 3
MUA BÁN

MỸ THÁI BIỆT THỰ SÂN VƯỜN THOÁNG MÁT, PHÚ MỸ HƯNG

27 tỷ

MỸ THÁI BIỆT THỰ SÂN VƯỜN THOÁNG MÁT, PHÚ MỸ HƯNGPhường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • MỸ THÁI BIỆT THỰ SÂN VƯỜN THOÁNG MÁT, PHÚ MỸ HƯNG 185 m2
 • MỸ THÁI BIỆT THỰ SÂN VƯỜN THOÁNG MÁT, PHÚ MỸ HƯNG 3
 • MỸ THÁI BIỆT THỰ SÂN VƯỜN THOÁNG MÁT, PHÚ MỸ HƯNG 4
MUA BÁN

BIỆT THỰ SÂN VƯỜN, CĂN GÓC

29 tỷ

BIỆT THỰ SÂN VƯỜN, CĂN GÓCPhường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • BIỆT THỰ SÂN VƯỜN, CĂN GÓC 230 m2
 • BIỆT THỰ SÂN VƯỜN, CĂN GÓC 4
 • BIỆT THỰ SÂN VƯỜN, CĂN GÓC 4