Danh sách SẢN PHẨM CHO THUÊ

CHO THUÊ
CHO THUÊ

BIỆT THỰ NAM THÔNG - 5 PHÒNG NGỦ - ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT

$ 3.500

BIỆT THỰ NAM THÔNG - 5 PHÒNG NGỦ - ĐẦY ĐỦ NỘI THẤTPhường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • BIỆT THỰ NAM THÔNG - 5 PHÒNG NGỦ - ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT 594 m2
 • BIỆT THỰ NAM THÔNG - 5 PHÒNG NGỦ - ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT 5
 • BIỆT THỰ NAM THÔNG - 5 PHÒNG NGỦ - ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT 4
CHO THUÊ

BIÊT THỰ NAM THÔNG 5 PHÒNG NGỦ

$ 2.000

BIÊT THỰ NAM THÔNG 5 PHÒNG NGỦPhường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • BIÊT THỰ NAM THÔNG 5 PHÒNG NGỦ 200 m2
 • BIÊT THỰ NAM THÔNG 5 PHÒNG NGỦ 5
 • BIÊT THỰ NAM THÔNG 5 PHÒNG NGỦ 4
CHO THUÊ

BIỆT THỰ NAM THÔNG (L535), CHO THUÊ THEO NGÀY: $300/NGÀY

$ 4.000

BIỆT THỰ NAM THÔNG (L535), CHO THUÊ THEO NGÀY: $300/NGÀYPhường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • BIỆT THỰ NAM THÔNG (L535), CHO THUÊ THEO NGÀY: $300/NGÀY 250 m2
 • BIỆT THỰ NAM THÔNG (L535), CHO THUÊ THEO NGÀY: $300/NGÀY 4
 • BIỆT THỰ NAM THÔNG (L535), CHO THUÊ THEO NGÀY: $300/NGÀY 4
CHO THUÊ

BIỆT THỰ NAM THÔNG (L439)

$ 2.800

BIỆT THỰ NAM THÔNG (L439)Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • BIỆT THỰ NAM THÔNG (L439) 198 m2
 • BIỆT THỰ NAM THÔNG (L439) 3
 • BIỆT THỰ NAM THÔNG (L439) 3
CHO THUÊ

BIỆT THỰ NAM THÔNG _ PHÚ MỸ HƯNG (L355)

$ 5.000

BIỆT THỰ NAM THÔNG _ PHÚ MỸ HƯNG (L355)Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • BIỆT THỰ NAM THÔNG _ PHÚ MỸ HƯNG (L355) 1 m2
 • BIỆT THỰ NAM THÔNG _ PHÚ MỸ HƯNG (L355) 5
 • BIỆT THỰ NAM THÔNG _ PHÚ MỸ HƯNG (L355) 5
CHO THUÊ

BIỆT THỰ NAM THÔNG 1 PHÚ MỸ HƯNG

$ 2.400

BIỆT THỰ NAM THÔNG 1 PHÚ MỸ HƯNGPhường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • BIỆT THỰ NAM THÔNG 1 PHÚ MỸ HƯNG 300 m2
 • BIỆT THỰ NAM THÔNG 1 PHÚ MỸ HƯNG 4
 • BIỆT THỰ NAM THÔNG 1 PHÚ MỸ HƯNG 4