Danh sách SẢN PHẨM CHO THUÊ

CHO THUÊ

BIỆT THỰ MỸ VĂN 2 (L608)

$ 1.700

BIỆT THỰ MỸ VĂN 2 (L608)Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

  • BIỆT THỰ MỸ VĂN 2 (L608) 180 m2
  • BIỆT THỰ MỸ VĂN 2 (L608) 4
  • BIỆT THỰ MỸ VĂN 2 (L608) 4
CHO THUÊ

BIỆT THỰ MỸ VĂN (LS517 )

$ 3.000

BIỆT THỰ MỸ VĂN (LS517 )Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

  • BIỆT THỰ MỸ VĂN (LS517 ) 200 m2
  • BIỆT THỰ MỸ VĂN (LS517 ) 5
  • BIỆT THỰ MỸ VĂN (LS517 ) 5
CHO THUÊ

BIỆT THỰ MỸ VĂN 2 PHÚ MỸ HƯNG ( L51 )

$ 2.000

BIỆT THỰ MỸ VĂN 2 PHÚ MỸ HƯNG ( L51 )Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

  • BIỆT THỰ MỸ VĂN 2 PHÚ MỸ HƯNG ( L51 ) 250 m2
  • BIỆT THỰ MỸ VĂN 2 PHÚ MỸ HƯNG ( L51 ) 4
  • BIỆT THỰ MỸ VĂN 2 PHÚ MỸ HƯNG ( L51 ) 4