Danh sách SẢN PHẨM CHO THUÊ

CHO THUÊ
  • BIỆT THỰ MỸ VĂN 1 CĂN GÓC 10X18 TẠI ĐƯỜNG LỚN 21M KINH DOANH TỐT 180 m2
  • BIỆT THỰ MỸ VĂN 1 CĂN GÓC 10X18 TẠI ĐƯỜNG LỚN 21M KINH DOANH TỐT 4
  • BIỆT THỰ MỸ VĂN 1 CĂN GÓC 10X18 TẠI ĐƯỜNG LỚN 21M KINH DOANH TỐT 3
CHO THUÊ

BIỆT THỰ MỸ VĂN (L515)

$ 2.800

BIỆT THỰ MỸ VĂN (L515)Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

  • BIỆT THỰ MỸ VĂN (L515) 250 m2
  • BIỆT THỰ MỸ VĂN (L515) 5
  • BIỆT THỰ MỸ VĂN (L515) 4