Danh sách SẢN PHẨM BÁN

MUA BÁN

CĂN HỘ CAO CẤP 2 PHÒNG NGỦ, VIEW QUẬN 1

3.15 tỷ

CĂN HỘ CAO CẤP 2 PHÒNG NGỦ, VIEW QUẬN 1Phước Kiển, Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ CAO CẤP 2 PHÒNG NGỦ, VIEW QUẬN 1 69.42 m2
 • CĂN HỘ CAO CẤP 2 PHÒNG NGỦ, VIEW QUẬN 1 2
 • CĂN HỘ CAO CẤP 2 PHÒNG NGỦ, VIEW QUẬN 1 2
MUA BÁN

CĂN HỘ SUNRISE 3 PHÒNG DT 100.34M2 (L648)

5.5 tỷ

CĂN HỘ SUNRISE 3 PHÒNG DT 100.34M2 (L648)Phước Kiển, Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ SUNRISE 3 PHÒNG DT 100.34M2 (L648) 100.34 m2
 • CĂN HỘ SUNRISE 3 PHÒNG DT 100.34M2 (L648) 3
 • CĂN HỘ SUNRISE 3 PHÒNG DT 100.34M2 (L648) 2
MUA BÁN

CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (S533)

3.65 tỷ

CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (S533)Phước Kiển, Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (S533) 91 m2
 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (S533) 3
 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (S533) 2
MUA BÁN

CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (S447)

3 tỷ

CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (S447)Phước Kiển, Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (S447) 70 m2
 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (S447) 2
 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (S447) 2
MUA BÁN

CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (S377)

4.4 tỷ

CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (S377)Phước Kiển, Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (S377) 98.1 m2
 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (S377) 3
 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (S377) 2
MUA BÁN

CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (S373)

4.7 tỷ

CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (S373)Phước Kiển, Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (S373) 92.33 m2
 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (S373) 3
 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (S373) 2
MUA BÁN

CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (S369)

3.4 tỷ

CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (S369)Phước Kiển, Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (S369) 92.33 m2
 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (S369) 3
 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (S369) 2
MUA BÁN

CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (S367)

2.75 tỷ

CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (S367)Phước Kiển, Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (S367) 70.45 m2
 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (S367) 2
 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (S367) 2
MUA BÁN

CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (S365)

3.65 tỷ

CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (S365)Phước Kiển, Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (S365) 83 m2
 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (S365) 2
 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (S365) 2
MUA BÁN

CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (SL349)

3.25 tỷ

CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (SL349)Phước Kiển, Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (SL349) 69.42 m2
 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (SL349) 2
 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (SL349) 2
MUA BÁN

CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (S337)

2.7 tỷ

CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (S337)Phước Kiển, Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (S337) 70.45 m2
 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (S337) 2
 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (S337) 2
MUA BÁN

CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (S335)

3.5 tỷ

CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (S335)Phước Kiển, Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (S335) 69.36 m2
 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (S335) 2
 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE (S335) 2