Danh sách SẢN PHẨM CHO THUÊ

CHO THUÊ

NAM PHÚC LE JARDIN VIEW CÔNG VIÊN, 3 PHÒNG NGỦ

$ 1.350

NAM PHÚC LE JARDIN VIEW CÔNG VIÊN, 3 PHÒNG NGỦPhường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • NAM PHÚC LE JARDIN VIEW CÔNG VIÊN, 3 PHÒNG NGỦ 121 m2
 • NAM PHÚC LE JARDIN VIEW CÔNG VIÊN, 3 PHÒNG NGỦ 3
 • NAM PHÚC LE JARDIN VIEW CÔNG VIÊN, 3 PHÒNG NGỦ 2
CHO THUÊ
CHO THUÊ

CĂN HỘ NAM PHÚC FULL NỘI THẤT

$ 1.250

CĂN HỘ NAM PHÚC FULL NỘI THẤTPhường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ NAM PHÚC FULL NỘI THẤT 110 m2
 • CĂN HỘ NAM PHÚC FULL NỘI THẤT 3
 • CĂN HỘ NAM PHÚC FULL NỘI THẤT 2
CHO THUÊ

CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT

$ 1.500

CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤTPhường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT 121 m2
 • CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT 3
 • CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT 2
CHO THUÊ

CĂN HỘ NAM PHÚC ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT

$ 1.200

CĂN HỘ NAM PHÚC ĐẦY ĐỦ NỘI THẤTPhường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ NAM PHÚC ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT 110 m2
 • CĂN HỘ NAM PHÚC ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT 3
 • CĂN HỘ NAM PHÚC ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT 2
CHO THUÊ

CĂN HỘ NAM PHÚC (L501)

$ 1.000

CĂN HỘ NAM PHÚC (L501)Phường Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ NAM PHÚC (L501) 110 m2
 • CĂN HỘ NAM PHÚC (L501) 3
 • CĂN HỘ NAM PHÚC (L501) 2
CHO THUÊ

CĂN HỘ NAM PHÚC (L497)

$ 1.800

CĂN HỘ NAM PHÚC (L497)Phường Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ NAM PHÚC (L497) 120 m2
 • CĂN HỘ NAM PHÚC (L497) 3
 • CĂN HỘ NAM PHÚC (L497) 3
CHO THUÊ

CĂN HỘ NAM PHÚC - 3 PHÒNG NGỦ (LS405)

$ 1.600

CĂN HỘ NAM PHÚC - 3 PHÒNG NGỦ (LS405)Phường Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ NAM PHÚC - 3 PHÒNG NGỦ (LS405) 123 m2
 • CĂN HỘ NAM PHÚC - 3 PHÒNG NGỦ (LS405) 3
 • CĂN HỘ NAM PHÚC - 3 PHÒNG NGỦ (LS405) 2
CHO THUÊ

CĂN HỘ NAM PHÚC - 3 PHÒNG NGỦ (L275)

$ 1.800

CĂN HỘ NAM PHÚC - 3 PHÒNG NGỦ (L275)Phường Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ NAM PHÚC - 3 PHÒNG NGỦ (L275) 110 m2
 • CĂN HỘ NAM PHÚC - 3 PHÒNG NGỦ (L275) 3
 • CĂN HỘ NAM PHÚC - 3 PHÒNG NGỦ (L275) 2
CHO THUÊ

CĂN HỘ NAM PHÚC - 2 PHÒNG NGỦ ( LS255 )

$ 1.800

CĂN HỘ NAM PHÚC - 2 PHÒNG NGỦ ( LS255 )Phường Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ NAM PHÚC - 2 PHÒNG NGỦ ( LS255 ) 121 m2
 • CĂN HỘ NAM PHÚC - 2 PHÒNG NGỦ ( LS255 ) 2
 • CĂN HỘ NAM PHÚC - 2 PHÒNG NGỦ ( LS255 ) 2
CHO THUÊ

NAM PHÚC LE JARDIN - CHO THUÊ CĂN HỘ CAO CẤP

$ 1.300

NAM PHÚC LE JARDIN - CHO THUÊ CĂN HỘ CAO CẤPPhường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • NAM PHÚC LE JARDIN - CHO THUÊ CĂN HỘ CAO CẤP 110 m2
 • NAM PHÚC LE JARDIN - CHO THUÊ CĂN HỘ CAO CẤP 3
 • NAM PHÚC LE JARDIN - CHO THUÊ CĂN HỘ CAO CẤP 2