c midtown Chateau Infinity

TÌM KIẾM BẤT ĐỘNG SẢN

(*) là bắt buộc

BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT

Cập nhật các dự án mới nhất mà chúng tôi đã hoàn thành tốt trong thời gian gần đây

CHO THUÊ

CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT

CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT Phường Tân Phú, Quận 7, Phường Tân Phú

CHO THUÊ

CĂN HỘ NAM PHÚC ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT

CĂN HỘ NAM PHÚC ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT Phường Tân Phú, Quận 7, Phường Tân Phú

MUA BÁN
MUA BÁN

BÁN CĂN HỘ SAIGON SOUTH (SSR) CÓ NỘI THẤT

BÁN CĂN HỘ SAIGON SOUTH (SSR) CÓ NỘI THẤT Phước Kiển, Quận Nhà Bè, Phước Kiển

MUA BÁN

BÁN CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES FULL NỘI THẤT

BÁN CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES FULL NỘI THẤT Phước Kiển, Quận Nhà Bè, Phước Kiển

DANH SÁCH BẤT ĐỘNG SẢN

CHO THUÊ

CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT

$ 1.500

CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT Phường Tân Phú , Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT 121 m2
 • CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT 3
 • CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT 2
CHO THUÊ

CĂN HỘ NAM PHÚC ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT

$ 1.200

CĂN HỘ NAM PHÚC ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT Phường Tân Phú , Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ NAM PHÚC ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT 110 m2
 • CĂN HỘ NAM PHÚC ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT 3
 • CĂN HỘ NAM PHÚC ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT 2
MUA BÁN
MUA BÁN

BÁN 2 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT LẦU CAO TẠI SAIGON SOUTH (SSR)

4.33 tỷ

BÁN 2 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT LẦU CAO TẠI SAIGON SOUTH (SSR) Phước Kiển , Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • BÁN 2 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT LẦU CAO TẠI SAIGON SOUTH (SSR) 75.99 m2
 • BÁN 2 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT LẦU CAO TẠI SAIGON SOUTH (SSR) 2
 • BÁN 2 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT LẦU CAO TẠI SAIGON SOUTH (SSR) 2
MUA BÁN

BÁN CĂN HỘ SAIGON SOUTH (SSR) CÓ NỘI THẤT

3.35 tỷ

BÁN CĂN HỘ SAIGON SOUTH (SSR) CÓ NỘI THẤT Phước Kiển , Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • BÁN CĂN HỘ SAIGON SOUTH (SSR) CÓ NỘI THẤT 75.99 m2
 • BÁN CĂN HỘ SAIGON SOUTH (SSR) CÓ NỘI THẤT 2
 • BÁN CĂN HỘ SAIGON SOUTH (SSR) CÓ NỘI THẤT 2
MUA BÁN

BÁN CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES FULL NỘI THẤT

4.65 tỷ

BÁN CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES FULL NỘI THẤT Phước Kiển , Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • BÁN CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES FULL NỘI THẤT 104.03 m2
 • BÁN CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES FULL NỘI THẤT 3
 • BÁN CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES FULL NỘI THẤT 2
CHO THUÊ

CĂN HỘ CHO THUÊ TẠI SAIGON SOUTH RESIDECNES

22.000.000 VNĐ

CĂN HỘ CHO THUÊ TẠI SAIGON SOUTH RESIDECNES Phước Kiển , Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ CHO THUÊ TẠI SAIGON SOUTH RESIDECNES 100.35 m2
 • CĂN HỘ CHO THUÊ TẠI SAIGON SOUTH RESIDECNES 3
 • CĂN HỘ CHO THUÊ TẠI SAIGON SOUTH RESIDECNES 2
CHO THUÊ

CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES CHO THUÊ GIÁ TỐT (SSR)

16.000.000 VNĐ

CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES CHO THUÊ GIÁ TỐT (SSR) Phước Kiển , Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES CHO THUÊ GIÁ TỐT (SSR) 71.42 m2
 • CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES CHO THUÊ GIÁ TỐT (SSR) 2
 • CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES CHO THUÊ GIÁ TỐT (SSR) 2
MUA BÁN

CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES BÁN GIÁ TỐT

2.87 tỷ

CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES BÁN GIÁ TỐT Phước Kiển , Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES BÁN GIÁ TỐT 75.99 m2
 • CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES BÁN GIÁ TỐT 2
 • CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES BÁN GIÁ TỐT 2
CHO THUÊ

CĂN HỘ CHO THUÊ TẠI SAIGON SOUTH RESIDECNES

22.000.000 VNĐ

CĂN HỘ CHO THUÊ TẠI SAIGON SOUTH RESIDECNES Phước Kiển , Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ CHO THUÊ TẠI SAIGON SOUTH RESIDECNES 100.35 m2
 • CĂN HỘ CHO THUÊ TẠI SAIGON SOUTH RESIDECNES 3
 • CĂN HỘ CHO THUÊ TẠI SAIGON SOUTH RESIDECNES 2
CHO THUÊ

CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES CHO THUÊ GIÁ TỐT (SSR)

16.000.000 VNĐ

CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES CHO THUÊ GIÁ TỐT (SSR) Phước Kiển , Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES CHO THUÊ GIÁ TỐT (SSR) 71.42 m2
 • CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES CHO THUÊ GIÁ TỐT (SSR) 2
 • CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES CHO THUÊ GIÁ TỐT (SSR) 2
MUA BÁN

CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES BÁN GIÁ TỐT

2.87 tỷ

CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES BÁN GIÁ TỐT Phước Kiển , Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES BÁN GIÁ TỐT 75.99 m2
 • CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES BÁN GIÁ TỐT 2
 • CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES BÁN GIÁ TỐT 2
MUA BÁN
MUA BÁN

BÁN 2 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT LẦU CAO TẠI SAIGON SOUTH (SSR)

4.33 tỷ

BÁN 2 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT LẦU CAO TẠI SAIGON SOUTH (SSR) Phước Kiển , Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • BÁN 2 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT LẦU CAO TẠI SAIGON SOUTH (SSR) 75.99 m2
 • BÁN 2 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT LẦU CAO TẠI SAIGON SOUTH (SSR) 2
 • BÁN 2 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT LẦU CAO TẠI SAIGON SOUTH (SSR) 2
MUA BÁN

BÁN CĂN HỘ SAIGON SOUTH (SSR) CÓ NỘI THẤT

3.35 tỷ

BÁN CĂN HỘ SAIGON SOUTH (SSR) CÓ NỘI THẤT Phước Kiển , Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • BÁN CĂN HỘ SAIGON SOUTH (SSR) CÓ NỘI THẤT 75.99 m2
 • BÁN CĂN HỘ SAIGON SOUTH (SSR) CÓ NỘI THẤT 2
 • BÁN CĂN HỘ SAIGON SOUTH (SSR) CÓ NỘI THẤT 2
MUA BÁN

BÁN CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES FULL NỘI THẤT

4.65 tỷ

BÁN CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES FULL NỘI THẤT Phước Kiển , Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • BÁN CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES FULL NỘI THẤT 104.03 m2
 • BÁN CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES FULL NỘI THẤT 3
 • BÁN CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES FULL NỘI THẤT 2
MUA BÁN

CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES BÁN GIÁ TỐT

2.87 tỷ

CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES BÁN GIÁ TỐT Phước Kiển , Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES BÁN GIÁ TỐT 75.99 m2
 • CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES BÁN GIÁ TỐT 2
 • CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES BÁN GIÁ TỐT 2
MUA BÁN

BÁN CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES (SSR)

3.45 tỷ

BÁN CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES (SSR) Phước Kiển , Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • BÁN CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES (SSR) 74.77 m2
 • BÁN CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES (SSR) 2
 • BÁN CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES (SSR) 2
CHO THUÊ

CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT

$ 1.500

CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT Phường Tân Phú , Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT 121 m2
 • CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT 3
 • CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT 2
CHO THUÊ

CĂN HỘ NAM PHÚC ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT

$ 1.200

CĂN HỘ NAM PHÚC ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT Phường Tân Phú , Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ NAM PHÚC ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT 110 m2
 • CĂN HỘ NAM PHÚC ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT 3
 • CĂN HỘ NAM PHÚC ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT 2
CHO THUÊ

CĂN HỘ CHO THUÊ TẠI SAIGON SOUTH RESIDECNES

22.000.000 VNĐ

CĂN HỘ CHO THUÊ TẠI SAIGON SOUTH RESIDECNES Phước Kiển , Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ CHO THUÊ TẠI SAIGON SOUTH RESIDECNES 100.35 m2
 • CĂN HỘ CHO THUÊ TẠI SAIGON SOUTH RESIDECNES 3
 • CĂN HỘ CHO THUÊ TẠI SAIGON SOUTH RESIDECNES 2
CHO THUÊ

CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES CHO THUÊ GIÁ TỐT (SSR)

16.000.000 VNĐ

CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES CHO THUÊ GIÁ TỐT (SSR) Phước Kiển , Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES CHO THUÊ GIÁ TỐT (SSR) 71.42 m2
 • CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES CHO THUÊ GIÁ TỐT (SSR) 2
 • CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES CHO THUÊ GIÁ TỐT (SSR) 2
CHO THUÊ

[CHO THUÊ] CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES BAO PHÍ QUẢN LÝ

15.000.000 VNĐ

[CHO THUÊ] CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES BAO PHÍ QUẢN LÝ Phước Kiển , Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • [CHO THUÊ] CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES BAO PHÍ QUẢN LÝ 75.99 m2
 • [CHO THUÊ] CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES BAO PHÍ QUẢN LÝ 2
 • [CHO THUÊ] CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES BAO PHÍ QUẢN LÝ 2
CHO THUÊ

[CHO THUÊ] CĂN HỘ 2PN SAIGON SOUTH RESIDENCES (SSR)

13.500.000 VNĐ

[CHO THUÊ] CĂN HỘ 2PN SAIGON SOUTH RESIDENCES (SSR) Phước Kiển , Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • [CHO THUÊ] CĂN HỘ 2PN SAIGON SOUTH RESIDENCES (SSR) 75.99 m2
 • [CHO THUÊ] CĂN HỘ 2PN SAIGON SOUTH RESIDENCES (SSR) 2
 • [CHO THUÊ] CĂN HỘ 2PN SAIGON SOUTH RESIDENCES (SSR) 2

ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN

Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và nhiệt tình sẵn sàng phục vụ bạn mọi lúc mọi nơi !

Mr. Nhựt

0899 303 368

Xuân Thủy

0938 790 614

TIN TỨC

Cập nhật tin tức công ty, tin tức thị trường, kinh nghiệm mua bán bất động sản !

NHÀ BÈ SẴN SÀN LÊN QUẬN, BĐS KHU NAM THUẬN ĐÀ BỨT PHÁ
13 06 2020

NHÀ BÈ SẴN SÀN LÊN QUẬN, BĐS KHU NAM THUẬN ĐÀ BỨT PHÁ

Sớm hoàn tất các điều kiện cần và đủ, Nhà Bè đang rút ngắn lộ trình được nâng cấp lên quận. Theo đó, thị trường BĐS khu Nam và các khu đô thị lân cận liên tục xác lập mặt bằng giá mới.

GIÁ NHÀ TĂNG ĐỘT BIẾN TẠI TRUNG TÂM TÀI CHÍNH PHÚ MỸ HƯNG
30 09 2019

GIÁ NHÀ TĂNG ĐỘT BIẾN TẠI TRUNG TÂM TÀI CHÍNH PHÚ MỸ HƯNG

GIÁ NHÀ TĂNG ĐỘT BIẾN TẠI TRUNG TÂM TÀI CHÍNH PHÚ MỸ HƯNG

NAM VIÊN - vùng lõi xanh của khu đô thị Phú Mỹ Hưng
30 05 2020

NAM VIÊN - vùng lõi xanh của khu đô thị Phú Mỹ Hưng

Công viên NAM VIÊN rộng hơn 2 hecta - Vùng lõi xanh của khu đô thị Phú Mỹ Hưng

Thủ Tục Pháp Lý Dành Cho Người Nước Ngoài Mua Nhà Tại Việt Nam
13 05 2019

Thủ Tục Pháp Lý Dành Cho Người Nước Ngoài Mua Nhà Tại Việt Nam

Thủ Tục Pháp Lý Dành Cho Người Nước Ngoài Mua Nhà Tại Việt Nam

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC MUA BÁN NHÀ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
27 05 2019

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC MUA BÁN NHÀ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC MUA BÁN NHÀ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

DỰ ÁN CĂN HỘ HƯNG PHÚC (HAPPY RESIDENCE) PHÚ MỸ HƯNG
26 04 2019

DỰ ÁN CĂN HỘ HƯNG PHÚC (HAPPY RESIDENCE) PHÚ MỸ HƯNG

Không gian sống tốt là sự khởi nguồn cuộc sống hạnh phúc