c Midtown M7 Midtown M8 cầu ánh sao

TÌM KIẾM BẤT ĐỘNG SẢN

(*) là bắt buộc

BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT

Cập nhật các dự án mới nhất mà chúng tôi đã hoàn thành tốt trong thời gian gần đây

CHO THUÊ
 • CĂN HỘ 2PN HƯNG PHÚC FULL NỘI THẤT 78 m2
 • CĂN HỘ 2PN HƯNG PHÚC FULL NỘI THẤT 2
 • CĂN HỘ 2PN HƯNG PHÚC FULL NỘI THẤT 2
CHO THUÊ

CĂN HỘ MIDTOWN MỚI DECOR CHO THUÊ GIÁ TỐT

$ 1.000

CĂN HỘ MIDTOWN MỚI DECOR CHO THUÊ GIÁ TỐTPhường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ MIDTOWN MỚI DECOR CHO THUÊ GIÁ TỐT 90.87 m2
 • CĂN HỘ MIDTOWN MỚI DECOR CHO THUÊ GIÁ TỐT 2
 • CĂN HỘ MIDTOWN MỚI DECOR CHO THUÊ GIÁ TỐT 2
MUA BÁN

CĂN HỘ HOÀN THIỆN NỘI THẤT CƠ BẢN

3.59 tỷ

CĂN HỘ HOÀN THIỆN NỘI THẤT CƠ BẢNPhước Kiển, Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ HOÀN THIỆN NỘI THẤT CƠ BẢN 74.77 m2
 • CĂN HỘ HOÀN THIỆN NỘI THẤT CƠ BẢN 2
 • CĂN HỘ HOÀN THIỆN NỘI THẤT CƠ BẢN 2
MUA BÁN

CĂN HỘ SAIGON SOUTH 2 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT (S946)

3.2 tỷ

CĂN HỘ SAIGON SOUTH 2 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT (S946)Phước Kiển, Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ SAIGON SOUTH 2 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT (S946) 71.42 m2
 • CĂN HỘ SAIGON SOUTH 2 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT (S946) 2
 • CĂN HỘ SAIGON SOUTH 2 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT (S946) 2
MUA BÁN
 • CĂN HỘ SAIGON SOUTH VỪA BÁN VỪA CHO THUÊ, FULL NỘI THẤT (SL943) 74.77 m2
 • CĂN HỘ SAIGON SOUTH VỪA BÁN VỪA CHO THUÊ, FULL NỘI THẤT (SL943) 2
 • CĂN HỘ SAIGON SOUTH VỪA BÁN VỪA CHO THUÊ, FULL NỘI THẤT (SL943) 2
MUA BÁN

CĂN HỘ SAIGON SOUTH 65m2. 2 PHÒNG NGỦ GIÁ TỐT

3.2 tỷ

CĂN HỘ SAIGON SOUTH 65m2. 2 PHÒNG NGỦ GIÁ TỐTPhước Kiển - Nhà Bè, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ SAIGON SOUTH 65m2. 2 PHÒNG NGỦ GIÁ TỐT 65 m2
 • CĂN HỘ SAIGON SOUTH 65m2. 2 PHÒNG NGỦ GIÁ TỐT 2
 • CĂN HỘ SAIGON SOUTH 65m2. 2 PHÒNG NGỦ GIÁ TỐT 2

DANH SÁCH BẤT ĐỘNG SẢN

CHO THUÊ
 • CĂN HỘ 2PN HƯNG PHÚC FULL NỘI THẤT 78 m2
 • CĂN HỘ 2PN HƯNG PHÚC FULL NỘI THẤT 2
 • CĂN HỘ 2PN HƯNG PHÚC FULL NỘI THẤT 2
CHO THUÊ

CĂN HỘ MIDTOWN MỚI DECOR CHO THUÊ GIÁ TỐT

$ 1.000

CĂN HỘ MIDTOWN MỚI DECOR CHO THUÊ GIÁ TỐT Phường Tân Phú , Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ MIDTOWN MỚI DECOR CHO THUÊ GIÁ TỐT 90.87 m2
 • CĂN HỘ MIDTOWN MỚI DECOR CHO THUÊ GIÁ TỐT 2
 • CĂN HỘ MIDTOWN MỚI DECOR CHO THUÊ GIÁ TỐT 2
MUA BÁN

CĂN HỘ HOÀN THIỆN NỘI THẤT CƠ BẢN

3.59 tỷ

CĂN HỘ HOÀN THIỆN NỘI THẤT CƠ BẢN Phước Kiển , Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ HOÀN THIỆN NỘI THẤT CƠ BẢN 74.77 m2
 • CĂN HỘ HOÀN THIỆN NỘI THẤT CƠ BẢN 2
 • CĂN HỘ HOÀN THIỆN NỘI THẤT CƠ BẢN 2
MUA BÁN

CĂN HỘ SAIGON SOUTH 2 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT (S946)

3.2 tỷ

CĂN HỘ SAIGON SOUTH 2 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT (S946) Phước Kiển , Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ SAIGON SOUTH 2 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT (S946) 71.42 m2
 • CĂN HỘ SAIGON SOUTH 2 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT (S946) 2
 • CĂN HỘ SAIGON SOUTH 2 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT (S946) 2
MUA BÁN

CĂN HỘ SAIGON SOUTH 65m2. 2 PHÒNG NGỦ GIÁ TỐT

3.2 tỷ

CĂN HỘ SAIGON SOUTH 65m2. 2 PHÒNG NGỦ GIÁ TỐT Phước Kiển - Nhà Bè , Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ SAIGON SOUTH 65m2. 2 PHÒNG NGỦ GIÁ TỐT 65 m2
 • CĂN HỘ SAIGON SOUTH 65m2. 2 PHÒNG NGỦ GIÁ TỐT 2
 • CĂN HỘ SAIGON SOUTH 65m2. 2 PHÒNG NGỦ GIÁ TỐT 2
MUA BÁN

CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESDIENCES 2 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT

3.5 tỷ

CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESDIENCES 2 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT Phước Kiển , Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESDIENCES 2 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT 75.99 m2
 • CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESDIENCES 2 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT 2
 • CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESDIENCES 2 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT 2
CHO THUÊ

BIỆT THỰ FULL NỘI THẤT 4 PHÒNG NGỦ

$ 2.500

BIỆT THỰ FULL NỘI THẤT 4 PHÒNG NGỦ Phường Tân Phú , Quận 7, Hồ Chí Minh

 • BIỆT THỰ FULL NỘI THẤT 4 PHÒNG NGỦ 144 m2
 • BIỆT THỰ FULL NỘI THẤT 4 PHÒNG NGỦ 4
 • BIỆT THỰ FULL NỘI THẤT 4 PHÒNG NGỦ 3
MUA BÁN
CHO THUÊ

CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE CHO THUÊ BAO PHÍ, FULL NỘI THẤT

17.500.000 VNĐ

CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE CHO THUÊ BAO PHÍ, FULL NỘI THẤT Phường Tân Phú , Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE CHO THUÊ BAO PHÍ, FULL NỘI THẤT 83 m2
 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE CHO THUÊ BAO PHÍ, FULL NỘI THẤT 2
 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE CHO THUÊ BAO PHÍ, FULL NỘI THẤT 2
CHO THUÊ

BIỆT THỰ FULL NỘI THẤT 4 PHÒNG NGỦ

$ 2.500

BIỆT THỰ FULL NỘI THẤT 4 PHÒNG NGỦ Phường Tân Phú , Quận 7, Hồ Chí Minh

 • BIỆT THỰ FULL NỘI THẤT 4 PHÒNG NGỦ 144 m2
 • BIỆT THỰ FULL NỘI THẤT 4 PHÒNG NGỦ 4
 • BIỆT THỰ FULL NỘI THẤT 4 PHÒNG NGỦ 3
MUA BÁN
CHO THUÊ

CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE CHO THUÊ BAO PHÍ, FULL NỘI THẤT

17.500.000 VNĐ

CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE CHO THUÊ BAO PHÍ, FULL NỘI THẤT Phường Tân Phú , Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE CHO THUÊ BAO PHÍ, FULL NỘI THẤT 83 m2
 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE CHO THUÊ BAO PHÍ, FULL NỘI THẤT 2
 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE CHO THUÊ BAO PHÍ, FULL NỘI THẤT 2
MUA BÁN

CĂN HỘ HOÀN THIỆN NỘI THẤT CƠ BẢN

3.59 tỷ

CĂN HỘ HOÀN THIỆN NỘI THẤT CƠ BẢN Phước Kiển , Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ HOÀN THIỆN NỘI THẤT CƠ BẢN 74.77 m2
 • CĂN HỘ HOÀN THIỆN NỘI THẤT CƠ BẢN 2
 • CĂN HỘ HOÀN THIỆN NỘI THẤT CƠ BẢN 2
MUA BÁN

CĂN HỘ SAIGON SOUTH 2 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT (S946)

3.2 tỷ

CĂN HỘ SAIGON SOUTH 2 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT (S946) Phước Kiển , Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ SAIGON SOUTH 2 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT (S946) 71.42 m2
 • CĂN HỘ SAIGON SOUTH 2 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT (S946) 2
 • CĂN HỘ SAIGON SOUTH 2 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT (S946) 2
MUA BÁN

CĂN HỘ SAIGON SOUTH 65m2. 2 PHÒNG NGỦ GIÁ TỐT

3.2 tỷ

CĂN HỘ SAIGON SOUTH 65m2. 2 PHÒNG NGỦ GIÁ TỐT Phước Kiển - Nhà Bè , Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ SAIGON SOUTH 65m2. 2 PHÒNG NGỦ GIÁ TỐT 65 m2
 • CĂN HỘ SAIGON SOUTH 65m2. 2 PHÒNG NGỦ GIÁ TỐT 2
 • CĂN HỘ SAIGON SOUTH 65m2. 2 PHÒNG NGỦ GIÁ TỐT 2
MUA BÁN

CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESDIENCES 2 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT

3.5 tỷ

CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESDIENCES 2 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT Phước Kiển , Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESDIENCES 2 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT 75.99 m2
 • CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESDIENCES 2 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT 2
 • CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESDIENCES 2 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT 2
MUA BÁN
MUA BÁN

BIỆT THỰ MỸ HƯNG, 1 TRỆT 2 LẦU, HƯỚNG BẮC

55 tỷ

BIỆT THỰ MỸ HƯNG, 1 TRỆT 2 LẦU, HƯỚNG BẮC Phường Tân Phong , Quận 7, Hồ Chí Minh

 • BIỆT THỰ MỸ HƯNG, 1 TRỆT 2 LẦU, HƯỚNG BẮC 369 m2
 • BIỆT THỰ MỸ HƯNG, 1 TRỆT 2 LẦU, HƯỚNG BẮC 5
 • BIỆT THỰ MỸ HƯNG, 1 TRỆT 2 LẦU, HƯỚNG BẮC 5
CHO THUÊ
 • CĂN HỘ 2PN HƯNG PHÚC FULL NỘI THẤT 78 m2
 • CĂN HỘ 2PN HƯNG PHÚC FULL NỘI THẤT 2
 • CĂN HỘ 2PN HƯNG PHÚC FULL NỘI THẤT 2
CHO THUÊ

CĂN HỘ MIDTOWN MỚI DECOR CHO THUÊ GIÁ TỐT

$ 1.000

CĂN HỘ MIDTOWN MỚI DECOR CHO THUÊ GIÁ TỐT Phường Tân Phú , Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ MIDTOWN MỚI DECOR CHO THUÊ GIÁ TỐT 90.87 m2
 • CĂN HỘ MIDTOWN MỚI DECOR CHO THUÊ GIÁ TỐT 2
 • CĂN HỘ MIDTOWN MỚI DECOR CHO THUÊ GIÁ TỐT 2
CHO THUÊ

BIỆT THỰ FULL NỘI THẤT 4 PHÒNG NGỦ

$ 2.500

BIỆT THỰ FULL NỘI THẤT 4 PHÒNG NGỦ Phường Tân Phú , Quận 7, Hồ Chí Minh

 • BIỆT THỰ FULL NỘI THẤT 4 PHÒNG NGỦ 144 m2
 • BIỆT THỰ FULL NỘI THẤT 4 PHÒNG NGỦ 4
 • BIỆT THỰ FULL NỘI THẤT 4 PHÒNG NGỦ 3
CHO THUÊ

CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE CHO THUÊ BAO PHÍ, FULL NỘI THẤT

17.500.000 VNĐ

CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE CHO THUÊ BAO PHÍ, FULL NỘI THẤT Phường Tân Phú , Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE CHO THUÊ BAO PHÍ, FULL NỘI THẤT 83 m2
 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE CHO THUÊ BAO PHÍ, FULL NỘI THẤT 2
 • CĂN HỘ SUNRISE RIVERSIDE CHO THUÊ BAO PHÍ, FULL NỘI THẤT 2
CHO THUÊ

CĂN HỘ 1 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT

18.000.000 VNĐ

CĂN HỘ 1 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT Phường Tân Phú , Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ 1 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT 67 m2
 • CĂN HỘ 1 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT 1
 • CĂN HỘ 1 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT 1
CHO THUÊ

CĂN HỘ MIDTOWN CHO THUÊ FULL NỘI THẤT

$ 1.200

CĂN HỘ MIDTOWN CHO THUÊ FULL NỘI THẤT Phường Tân Phú , Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ MIDTOWN CHO THUÊ FULL NỘI THẤT 96 m2
 • CĂN HỘ MIDTOWN CHO THUÊ FULL NỘI THẤT 2
 • CĂN HỘ MIDTOWN CHO THUÊ FULL NỘI THẤT 2

TIN TỨC

Cập nhật tin tức công ty, tin tức thị trường, kinh nghiệm mua bán bất động sản !

NHÀ BÈ SẴN SÀN LÊN QUẬN, BĐS KHU NAM THUẬN ĐÀ BỨT PHÁ
14 07 2020

NHÀ BÈ SẴN SÀN LÊN QUẬN, BĐS KHU NAM THUẬN ĐÀ BỨT PHÁ

Sớm hoàn tất các điều kiện cần và đủ, Nhà Bè đang rút ngắn lộ trình được nâng cấp lên quận. Theo đó, thị trường BĐS khu Nam và các khu đô thị lân cận liên tục xác lập mặt bằng giá mới.

GIÁ NHÀ TĂNG ĐỘT BIẾN TẠI TRUNG TÂM TÀI CHÍNH PHÚ MỸ HƯNG
30 09 2019

GIÁ NHÀ TĂNG ĐỘT BIẾN TẠI TRUNG TÂM TÀI CHÍNH PHÚ MỸ HƯNG

GIÁ NHÀ TĂNG ĐỘT BIẾN TẠI TRUNG TÂM TÀI CHÍNH PHÚ MỸ HƯNG

NAM VIÊN - vùng lõi xanh của khu đô thị Phú Mỹ Hưng
30 05 2020

NAM VIÊN - vùng lõi xanh của khu đô thị Phú Mỹ Hưng

Công viên NAM VIÊN rộng hơn 2 hecta - Vùng lõi xanh của khu đô thị Phú Mỹ Hưng

Thủ Tục Pháp Lý Dành Cho Người Nước Ngoài Mua Nhà Tại Việt Nam
13 05 2019

Thủ Tục Pháp Lý Dành Cho Người Nước Ngoài Mua Nhà Tại Việt Nam

Thủ Tục Pháp Lý Dành Cho Người Nước Ngoài Mua Nhà Tại Việt Nam

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC MUA BÁN NHÀ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
27 05 2019

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC MUA BÁN NHÀ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC MUA BÁN NHÀ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

DỰ ÁN CĂN HỘ HƯNG PHÚC (HAPPY RESIDENCE) PHÚ MỸ HƯNG
26 04 2019

DỰ ÁN CĂN HỘ HƯNG PHÚC (HAPPY RESIDENCE) PHÚ MỸ HƯNG

Không gian sống tốt là sự khởi nguồn cuộc sống hạnh phúc