Danh sách SẢN PHẨM CHO THUÊ

CHO THUÊ

CHO THUÊ SHOPHOUSE SAIGON SOUTH RESIDENCES BLOCK E

$ 2.800

CHO THUÊ SHOPHOUSE SAIGON SOUTH RESIDENCES BLOCK EPhước Kiển, Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • CHO THUÊ SHOPHOUSE SAIGON SOUTH RESIDENCES BLOCK E 151 m2
 • CHO THUÊ SHOPHOUSE SAIGON SOUTH RESIDENCES BLOCK E 1
CHO THUÊ

CHO THUÊ SHOPHOUSE SAIGON SOUTH RESIDENCES BLOCK E

$ 3.000

CHO THUÊ SHOPHOUSE SAIGON SOUTH RESIDENCES BLOCK EPhước Kiển, Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • CHO THUÊ SHOPHOUSE SAIGON SOUTH RESIDENCES BLOCK E 163 m2
 • CHO THUÊ SHOPHOUSE SAIGON SOUTH RESIDENCES BLOCK E 1
CHO THUÊ

CHO THUÊ SHOPHOUSE BLOCK C TẠI SAIGON SOUTH RESIDENCES

$ 3.000

CHO THUÊ SHOPHOUSE BLOCK C TẠI SAIGON SOUTH RESIDENCESPhước Kiển, Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • CHO THUÊ SHOPHOUSE BLOCK C TẠI SAIGON SOUTH RESIDENCES 151 m2
 • CHO THUÊ SHOPHOUSE BLOCK C TẠI SAIGON SOUTH RESIDENCES 1
CHO THUÊ

CHO THUÊ SHOPHOUSE BLOCK B SAIGON SOUTH RESIDENCES

$ 4.000

CHO THUÊ SHOPHOUSE BLOCK B SAIGON SOUTH RESIDENCESPhước Kiển, Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • CHO THUÊ SHOPHOUSE BLOCK B SAIGON SOUTH RESIDENCES 163 m2
 • CHO THUÊ SHOPHOUSE BLOCK B SAIGON SOUTH RESIDENCES 1
CHO THUÊ

CHO THUÊ SHOPHOUSE SAIGON SOUTH RESIDENCES BLOCK A

$ 4.000

CHO THUÊ SHOPHOUSE SAIGON SOUTH RESIDENCES BLOCK APhước Kiển, Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • CHO THUÊ SHOPHOUSE SAIGON SOUTH RESIDENCES BLOCK A 186 m2
 • CHO THUÊ SHOPHOUSE SAIGON SOUTH RESIDENCES BLOCK A 1
CHO THUÊ

CHO THUÊ SHOPHOUSE TẠI SAIGON SOUTH RESIDENCES

$ 3.600

CHO THUÊ SHOPHOUSE TẠI SAIGON SOUTH RESIDENCESPhước Kiển, Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • CHO THUÊ SHOPHOUSE TẠI SAIGON SOUTH RESIDENCES 165 m2
 • CHO THUÊ SHOPHOUSE TẠI SAIGON SOUTH RESIDENCES 1
CHO THUÊ

SHOPHOUSE BLOCK C TẠI SAIGON SOUTH CHO THUÊ

$ 3.600

SHOPHOUSE BLOCK C TẠI SAIGON SOUTH CHO THUÊPhước Kiển, Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • SHOPHOUSE BLOCK C TẠI SAIGON SOUTH CHO THUÊ 163 m2
 • SHOPHOUSE BLOCK C TẠI SAIGON SOUTH CHO THUÊ 1