Danh sách SẢN PHẨM CHO THUÊ

CHO THUÊ

CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ HƯNG PHÚC NỘI THẤT ĐẸP

$ 900

CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ HƯNG PHÚC NỘI THẤT ĐẸPPhường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ HƯNG PHÚC NỘI THẤT ĐẸP 77.9 m2
 • CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ HƯNG PHÚC NỘI THẤT ĐẸP 2
 • CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ HƯNG PHÚC NỘI THẤT ĐẸP 2
CHO THUÊ

CĂN HỘ HƯNG PHÚC (L644)

$ 900

CĂN HỘ HƯNG PHÚC (L644)Phường Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ HƯNG PHÚC (L644) 1 m2
 • CĂN HỘ HƯNG PHÚC (L644) 2
 • CĂN HỘ HƯNG PHÚC (L644) 2
CHO THUÊ

CĂN HỘ HƯNG PHÚC (L640)

$ 950

CĂN HỘ HƯNG PHÚC (L640)Phường Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ HƯNG PHÚC (L640) 75 m2
 • CĂN HỘ HƯNG PHÚC (L640) 2
 • CĂN HỘ HƯNG PHÚC (L640) 2
CHO THUÊ

CĂN HỘ HƯNG PHÚC (L636)

$ 950

CĂN HỘ HƯNG PHÚC (L636)Phường Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ HƯNG PHÚC (L636) 77.9 m2
 • CĂN HỘ HƯNG PHÚC (L636) 2
 • CĂN HỘ HƯNG PHÚC (L636) 2
CHO THUÊ

CĂN HỘ HƯNG PHÚC (L634)

$ 850

CĂN HỘ HƯNG PHÚC (L634)Phường Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ HƯNG PHÚC (L634) 77 m2
 • CĂN HỘ HƯNG PHÚC (L634) 2
 • CĂN HỘ HƯNG PHÚC (L634) 2
CHO THUÊ

CĂN HỘ HƯNG PHÚC (L632)

$ 800

CĂN HỘ HƯNG PHÚC (L632)Phường Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ HƯNG PHÚC (L632) 77 m2
 • CĂN HỘ HƯNG PHÚC (L632) 2
 • CĂN HỘ HƯNG PHÚC (L632) 2
CHO THUÊ

CĂN HỘ HƯNG PHÚC (L630)

$ 850

CĂN HỘ HƯNG PHÚC (L630)Phường Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ HƯNG PHÚC (L630) 78 m2
 • CĂN HỘ HƯNG PHÚC (L630) 2
 • CĂN HỘ HƯNG PHÚC (L630) 2
CHO THUÊ

CĂN HỘ HƯNG PHÚC (L604)

23.000.000 VNĐ

CĂN HỘ HƯNG PHÚC (L604)Phường Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ HƯNG PHÚC (L604) 97 m2
 • CĂN HỘ HƯNG PHÚC (L604) 1
 • CĂN HỘ HƯNG PHÚC (L604) 2
CHO THUÊ

CĂN HỘ HƯNG PHÚC (L590)

$ 950

CĂN HỘ HƯNG PHÚC (L590)Phường Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ HƯNG PHÚC (L590) 1 m2
 • CĂN HỘ HƯNG PHÚC (L590) 2
 • CĂN HỘ HƯNG PHÚC (L590) 2
CHO THUÊ

CĂN HỘ HƯNG PHÚC (LS425)

$ 850

CĂN HỘ HƯNG PHÚC (LS425)Phường Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ HƯNG PHÚC (LS425) 78 m2
 • CĂN HỘ HƯNG PHÚC (LS425) 2
 • CĂN HỘ HƯNG PHÚC (LS425) 2
CHO THUÊ

CĂN HỘ HƯNG PHÚC - (L285)

$ 1.400

CĂN HỘ HƯNG PHÚC - (L285)Phường Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ HƯNG PHÚC - (L285) 92.8 m2
 • CĂN HỘ HƯNG PHÚC - (L285) 3
 • CĂN HỘ HƯNG PHÚC - (L285) 3
CHO THUÊ

CĂN HỘ HƯNG PHÚC - (L261)

$ 900

CĂN HỘ HƯNG PHÚC - (L261)Phường Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ HƯNG PHÚC - (L261) 76 m2
 • CĂN HỘ HƯNG PHÚC - (L261) 1
 • CĂN HỘ HƯNG PHÚC - (L261) 1