Danh sách SẢN PHẨM BÁN

MUA BÁN

BIỆT THỰ ĐƠN LẬP NỘI KHU MỸ VĂN 17.5X18

48 tỷ

BIỆT THỰ ĐƠN LẬP NỘI KHU MỸ VĂN 17.5X18Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • BIỆT THỰ ĐƠN LẬP NỘI KHU MỸ VĂN 17.5X18 315 m2
 • BIỆT THỰ ĐƠN LẬP NỘI KHU MỸ VĂN 17.5X18 4
 • BIỆT THỰ ĐƠN LẬP NỘI KHU MỸ VĂN 17.5X18 4
MUA BÁN

BIỆT THỰ ĐƠN LẬP HIẾM HOI BÁN NHANH TRONG THÁNG

56.5 tỷ

BIỆT THỰ ĐƠN LẬP HIẾM HOI BÁN NHANH TRONG THÁNGPhường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • BIỆT THỰ ĐƠN LẬP HIẾM HOI BÁN NHANH TRONG THÁNG 272 m2
 • BIỆT THỰ ĐƠN LẬP HIẾM HOI BÁN NHANH TRONG THÁNG 4
 • BIỆT THỰ ĐƠN LẬP HIẾM HOI BÁN NHANH TRONG THÁNG 3
MUA BÁN
 • BIÊT THỰ MỸ PHÚ 1, FULL NỘI THẤT GIÁ, SÂN VƯỜN XANH MÁT 288 m2
 • BIÊT THỰ MỸ PHÚ 1, FULL NỘI THẤT GIÁ, SÂN VƯỜN XANH MÁT 4
 • BIÊT THỰ MỸ PHÚ 1, FULL NỘI THẤT GIÁ, SÂN VƯỜN XANH MÁT 5
MUA BÁN

BIỆT THỰ MỸ HƯNG, 1 TRỆT 2 LẦU, HƯỚNG BẮC

55 tỷ

BIỆT THỰ MỸ HƯNG, 1 TRỆT 2 LẦU, HƯỚNG BẮCPhường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • BIỆT THỰ MỸ HƯNG, 1 TRỆT 2 LẦU, HƯỚNG BẮC 369 m2
 • BIỆT THỰ MỸ HƯNG, 1 TRỆT 2 LẦU, HƯỚNG BẮC 5
 • BIỆT THỰ MỸ HƯNG, 1 TRỆT 2 LẦU, HƯỚNG BẮC 5
MUA BÁN

BIỆT THỰ 270m2 4PN CÓ ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT

56 tỷ

BIỆT THỰ 270m2 4PN CÓ ĐẦY ĐỦ NỘI THẤTPhường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • BIỆT THỰ 270m2 4PN CÓ ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT 270 m2
 • BIỆT THỰ 270m2 4PN CÓ ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT 4
 • BIỆT THỰ 270m2 4PN CÓ ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT 4
MUA BÁN

BIỆT THỰ KHU MỸ HOÀNG BÁN ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT GIÁ TỐT

30 tỷ

BIỆT THỰ KHU MỸ HOÀNG BÁN ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT GIÁ TỐTPhường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • BIỆT THỰ KHU MỸ HOÀNG BÁN ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT GIÁ TỐT 201 m2
 • BIỆT THỰ KHU MỸ HOÀNG BÁN ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT GIÁ TỐT 3
 • BIỆT THỰ KHU MỸ HOÀNG BÁN ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT GIÁ TỐT 3
MUA BÁN

BIỆT THỰ NAM THÔNG ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT GIÁ TỐT

33 tỷ

BIỆT THỰ NAM THÔNG ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT GIÁ TỐTPhường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • BIỆT THỰ NAM THÔNG ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT GIÁ TỐT 198 m2
 • BIỆT THỰ NAM THÔNG ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT GIÁ TỐT 4
 • BIỆT THỰ NAM THÔNG ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT GIÁ TỐT 4
MUA BÁN

BÁN BIỆT THỰ MỸ THÁI 1, ĐÂY ĐỦ NỘI THẤT

19 tỷ

BÁN BIỆT THỰ MỸ THÁI 1, ĐÂY ĐỦ NỘI THẤTPhường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • BÁN BIỆT THỰ MỸ THÁI 1, ĐÂY ĐỦ NỘI THẤT 126 m2
 • BÁN BIỆT THỰ MỸ THÁI 1, ĐÂY ĐỦ NỘI THẤT 3
 • BÁN BIỆT THỰ MỸ THÁI 1, ĐÂY ĐỦ NỘI THẤT 4
MUA BÁN

BIỆT THỰ MỸ THÁI 3 BÁN GIÁ TỔT

30 tỷ

BIỆT THỰ MỸ THÁI 3 BÁN GIÁ TỔTPhường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • BIỆT THỰ MỸ THÁI 3 BÁN GIÁ TỔT 180 m2
 • BIỆT THỰ MỸ THÁI 3 BÁN GIÁ TỔT 3
 • BIỆT THỰ MỸ THÁI 3 BÁN GIÁ TỔT 3
MUA BÁN

BIÊT THỰ MỸ THÁI 1B CÓ NỘI THẤT

19.5 tỷ

BIÊT THỰ MỸ THÁI 1B CÓ NỘI THẤTPhường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • BIÊT THỰ MỸ THÁI 1B CÓ NỘI THẤT 126 m2
 • BIÊT THỰ MỸ THÁI 1B CÓ NỘI THẤT 4
 • BIÊT THỰ MỸ THÁI 1B CÓ NỘI THẤT 4
MUA BÁN

BIỆT THỰ MỸ THÁI 1C NHÀ TRỐNG

19.5 tỷ

BIỆT THỰ MỸ THÁI 1C NHÀ TRỐNGPhường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • BIỆT THỰ MỸ THÁI 1C NHÀ TRỐNG 126 m2
 • BIỆT THỰ MỸ THÁI 1C NHÀ TRỐNG 3
 • BIỆT THỰ MỸ THÁI 1C NHÀ TRỐNG 4
MUA BÁN

BIỆT THỰ MỸ PHÚ ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT

22.5 tỷ

BIỆT THỰ MỸ PHÚ ĐẦY ĐỦ NỘI THẤTPhường Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • BIỆT THỰ MỸ PHÚ ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT 140 m2
 • BIỆT THỰ MỸ PHÚ ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT 4
 • BIỆT THỰ MỸ PHÚ ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT 3