Danh sách SẢN PHẨM BÁN

MUA BÁN

BIỆT THỰ TRUNG TÂM PHÚ MỸ HƯNG, QUẬN 7, GẦN SSIS

52 tỷ

BIỆT THỰ TRUNG TÂM PHÚ MỸ HƯNG, QUẬN 7, GẦN SSISPhường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • BIỆT THỰ TRUNG TÂM PHÚ MỸ HƯNG, QUẬN 7, GẦN SSIS 306 m2
 • BIỆT THỰ TRUNG TÂM PHÚ MỸ HƯNG, QUẬN 7, GẦN SSIS 4
 • BIỆT THỰ TRUNG TÂM PHÚ MỸ HƯNG, QUẬN 7, GẦN SSIS 4
MUA BÁN

BIỆT THỰ GẦN TRƯỜNG QUỐC TẾ, ĐƯỜNG RỘNG 10m

33 tỷ

BIỆT THỰ GẦN TRƯỜNG QUỐC TẾ, ĐƯỜNG RỘNG 10mPhường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • BIỆT THỰ GẦN TRƯỜNG QUỐC TẾ, ĐƯỜNG RỘNG 10m 230 m2
 • BIỆT THỰ GẦN TRƯỜNG QUỐC TẾ, ĐƯỜNG RỘNG 10m 4
 • BIỆT THỰ GẦN TRƯỜNG QUỐC TẾ, ĐƯỜNG RỘNG 10m 4
MUA BÁN

BIỆT THỰ PHÚ MỸ HƯNG, QUẬN 7

62 tỷ

BIỆT THỰ PHÚ MỸ HƯNG, QUẬN 7Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • BIỆT THỰ PHÚ MỸ HƯNG, QUẬN 7 300 m2
 • BIỆT THỰ PHÚ MỸ HƯNG, QUẬN 7 4
 • BIỆT THỰ PHÚ MỸ HƯNG, QUẬN 7 4
MUA BÁN

MỸ PHÚ BIỆT THỰ LIỀN KỀ, GẦN KHU CHATEAU

22 tỷ

MỸ PHÚ BIỆT THỰ LIỀN KỀ, GẦN KHU CHATEAUPhường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • MỸ PHÚ BIỆT THỰ LIỀN KỀ, GẦN KHU CHATEAU 200 m2
 • MỸ PHÚ BIỆT THỰ LIỀN KỀ, GẦN KHU CHATEAU 4
 • MỸ PHÚ BIỆT THỰ LIỀN KỀ, GẦN KHU CHATEAU 4
MUA BÁN

BIỆT THỰ ĐƠN LẬP PHÚ MỸ HƯNG, GẦN MIDTOWN (SAKURA PARK)

47 tỷ

BIỆT THỰ ĐƠN LẬP PHÚ MỸ HƯNG, GẦN MIDTOWN (SAKURA PARK)Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • BIỆT THỰ ĐƠN LẬP PHÚ MỸ HƯNG, GẦN MIDTOWN (SAKURA PARK) 300 m2
 • BIỆT THỰ ĐƠN LẬP PHÚ MỸ HƯNG, GẦN MIDTOWN (SAKURA PARK) 4
 • BIỆT THỰ ĐƠN LẬP PHÚ MỸ HƯNG, GẦN MIDTOWN (SAKURA PARK) 4
MUA BÁN

MỸ THÁI BIỆT THỰ SÂN VƯỜN THOÁNG MÁT, PHÚ MỸ HƯNG

27 tỷ

MỸ THÁI BIỆT THỰ SÂN VƯỜN THOÁNG MÁT, PHÚ MỸ HƯNGPhường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • MỸ THÁI BIỆT THỰ SÂN VƯỜN THOÁNG MÁT, PHÚ MỸ HƯNG 185 m2
 • MỸ THÁI BIỆT THỰ SÂN VƯỜN THOÁNG MÁT, PHÚ MỸ HƯNG 3
 • MỸ THÁI BIỆT THỰ SÂN VƯỜN THOÁNG MÁT, PHÚ MỸ HƯNG 4
MUA BÁN
 • PHÚ MỸ HƯNG BIỆT THỰ PHỐ 4 PHÒNG, ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT 200 m2
 • PHÚ MỸ HƯNG BIỆT THỰ PHỐ 4 PHÒNG, ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT 4
 • PHÚ MỸ HƯNG BIỆT THỰ PHỐ 4 PHÒNG, ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT 4
MUA BÁN

BIỆT THỰ SÂN VƯỜN, CĂN GÓC

29 tỷ

BIỆT THỰ SÂN VƯỜN, CĂN GÓCPhường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • BIỆT THỰ SÂN VƯỜN, CĂN GÓC 230 m2
 • BIỆT THỰ SÂN VƯỜN, CĂN GÓC 4
 • BIỆT THỰ SÂN VƯỜN, CĂN GÓC 4