hồ bán nguyệt midtown midtown buổi chiều hồ bán nguyêt

TÌM KIẾM BẤT ĐỘNG SẢN

(*) là bắt buộc

BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT

Cập nhật các dự án mới nhất mà chúng tôi đã hoàn thành tốt trong thời gian gần đây

MUA BÁN

BIỆT THỰ HỒ BƠI KHU NAM THÔNG, PHÚ MỸ HƯNG, QUẬN 7

90 tỷ

BIỆT THỰ HỒ BƠI KHU NAM THÔNG, PHÚ MỸ HƯNG, QUẬN 7Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • BIỆT THỰ HỒ BƠI KHU NAM THÔNG, PHÚ MỸ HƯNG, QUẬN 7 350 m2
 • BIỆT THỰ HỒ BƠI KHU NAM THÔNG, PHÚ MỸ HƯNG, QUẬN 7 5
 • BIỆT THỰ HỒ BƠI KHU NAM THÔNG, PHÚ MỸ HƯNG, QUẬN 7 4
CHO THUÊ

BIỆT THỰ GÓC CÔNG VIÊN THOÁNG MÁT - CÓ SÂN VƯƠN HỒ BƠI

80.000.000 VNĐ

BIỆT THỰ GÓC CÔNG VIÊN THOÁNG MÁT - CÓ SÂN VƯƠN HỒ BƠIPhường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • BIỆT THỰ GÓC CÔNG VIÊN THOÁNG MÁT - CÓ SÂN VƯƠN HỒ BƠI 394 m2
 • BIỆT THỰ GÓC CÔNG VIÊN THOÁNG MÁT - CÓ SÂN VƯƠN HỒ BƠI 4
 • BIỆT THỰ GÓC CÔNG VIÊN THOÁNG MÁT - CÓ SÂN VƯƠN HỒ BƠI 4
CHO THUÊ
CHO THUÊ

BIỆT THỰ HỒ BƠI PHÚ MỸ HƯNG CHỈ 80TR/THÁNG

80.000.000 VNĐ

BIỆT THỰ HỒ BƠI PHÚ MỸ HƯNG CHỈ 80TR/THÁNGPhường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • BIỆT THỰ HỒ BƠI PHÚ MỸ HƯNG CHỈ 80TR/THÁNG 540 m2
 • BIỆT THỰ HỒ BƠI PHÚ MỸ HƯNG CHỈ 80TR/THÁNG 4
 • BIỆT THỰ HỒ BƠI PHÚ MỸ HƯNG CHỈ 80TR/THÁNG 4
CHO THUÊ

THE PEAK MIDTOWN - 3PN - VIEW SÔNG - NHÀ ĐẸP THOÁNG MÁT

$ 1.800

THE PEAK MIDTOWN - 3PN - VIEW SÔNG - NHÀ ĐẸP THOÁNG MÁTPhường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • THE PEAK MIDTOWN - 3PN - VIEW SÔNG - NHÀ ĐẸP THOÁNG MÁT 123 m2
 • THE PEAK MIDTOWN - 3PN - VIEW SÔNG - NHÀ ĐẸP THOÁNG MÁT 3
 • THE PEAK MIDTOWN - 3PN - VIEW SÔNG - NHÀ ĐẸP THOÁNG MÁT 2

DANH SÁCH BẤT ĐỘNG SẢN

MUA BÁN

BIỆT THỰ HỒ BƠI KHU NAM THÔNG, PHÚ MỸ HƯNG, QUẬN 7

90 tỷ

BIỆT THỰ HỒ BƠI KHU NAM THÔNG, PHÚ MỸ HƯNG, QUẬN 7 Phường Tân Phú , Quận 7, Hồ Chí Minh

 • BIỆT THỰ HỒ BƠI KHU NAM THÔNG, PHÚ MỸ HƯNG, QUẬN 7 350 m2
 • BIỆT THỰ HỒ BƠI KHU NAM THÔNG, PHÚ MỸ HƯNG, QUẬN 7 5
 • BIỆT THỰ HỒ BƠI KHU NAM THÔNG, PHÚ MỸ HƯNG, QUẬN 7 4
CHO THUÊ

BIỆT THỰ GÓC CÔNG VIÊN THOÁNG MÁT - CÓ SÂN VƯƠN HỒ BƠI

80.000.000 VNĐ

BIỆT THỰ GÓC CÔNG VIÊN THOÁNG MÁT - CÓ SÂN VƯƠN HỒ BƠI Phường Tân Phong , Quận 7, Hồ Chí Minh

 • BIỆT THỰ GÓC CÔNG VIÊN THOÁNG MÁT - CÓ SÂN VƯƠN HỒ BƠI 394 m2
 • BIỆT THỰ GÓC CÔNG VIÊN THOÁNG MÁT - CÓ SÂN VƯƠN HỒ BƠI 4
 • BIỆT THỰ GÓC CÔNG VIÊN THOÁNG MÁT - CÓ SÂN VƯƠN HỒ BƠI 4
CHO THUÊ
CHO THUÊ

BIỆT THỰ HỒ BƠI PHÚ MỸ HƯNG CHỈ 80TR/THÁNG

80.000.000 VNĐ

BIỆT THỰ HỒ BƠI PHÚ MỸ HƯNG CHỈ 80TR/THÁNG Phường Tân Phú , Quận 7, Hồ Chí Minh

 • BIỆT THỰ HỒ BƠI PHÚ MỸ HƯNG CHỈ 80TR/THÁNG 540 m2
 • BIỆT THỰ HỒ BƠI PHÚ MỸ HƯNG CHỈ 80TR/THÁNG 4
 • BIỆT THỰ HỒ BƠI PHÚ MỸ HƯNG CHỈ 80TR/THÁNG 4
CHO THUÊ

THE PEAK MIDTOWN - 3PN - VIEW SÔNG - NHÀ ĐẸP THOÁNG MÁT

$ 1.800

THE PEAK MIDTOWN - 3PN - VIEW SÔNG - NHÀ ĐẸP THOÁNG MÁT Phường Tân Phú , Quận 7, Hồ Chí Minh

 • THE PEAK MIDTOWN - 3PN - VIEW SÔNG - NHÀ ĐẸP THOÁNG MÁT 123 m2
 • THE PEAK MIDTOWN - 3PN - VIEW SÔNG - NHÀ ĐẸP THOÁNG MÁT 3
 • THE PEAK MIDTOWN - 3PN - VIEW SÔNG - NHÀ ĐẸP THOÁNG MÁT 2
CHO THUÊ

BIỆT THỰ LAVILA NHÀ ĐẸP - NỘI THẤT ĐẦY ĐỦ - 3PN - GIÁ TỐT

36.000.000 VNĐ

BIỆT THỰ LAVILA NHÀ ĐẸP - NỘI THẤT ĐẦY ĐỦ - 3PN - GIÁ TỐT Phước Kiển , Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • BIỆT THỰ LAVILA NHÀ ĐẸP - NỘI THẤT ĐẦY ĐỦ - 3PN - GIÁ TỐT 300 m2
 • BIỆT THỰ LAVILA NHÀ ĐẸP - NỘI THẤT ĐẦY ĐỦ - 3PN - GIÁ TỐT 3
 • BIỆT THỰ LAVILA NHÀ ĐẸP - NỘI THẤT ĐẦY ĐỦ - 3PN - GIÁ TỐT 3
CHO THUÊ

CẢNH VIÊN 120M2 - 3 PHÒNG NGỦ - NHÀ ĐẸP GIÁ TỐT

$ 1.100

CẢNH VIÊN 120M2 - 3 PHÒNG NGỦ - NHÀ ĐẸP GIÁ TỐT Phường Tân Phú , Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CẢNH VIÊN 120M2 - 3 PHÒNG NGỦ - NHÀ ĐẸP GIÁ TỐT 120 m2
 • CẢNH VIÊN 120M2 - 3 PHÒNG NGỦ - NHÀ ĐẸP GIÁ TỐT 3
 • CẢNH VIÊN 120M2 - 3 PHÒNG NGỦ - NHÀ ĐẸP GIÁ TỐT 2
CHO THUÊ

BIỆT THỰ LAVILA NHÀ ĐẸP - NỘI THẤT ĐẦY ĐỦ - 3PN - GIÁ TỐT

36.000.000 VNĐ

BIỆT THỰ LAVILA NHÀ ĐẸP - NỘI THẤT ĐẦY ĐỦ - 3PN - GIÁ TỐT Phước Kiển , Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • BIỆT THỰ LAVILA NHÀ ĐẸP - NỘI THẤT ĐẦY ĐỦ - 3PN - GIÁ TỐT 300 m2
 • BIỆT THỰ LAVILA NHÀ ĐẸP - NỘI THẤT ĐẦY ĐỦ - 3PN - GIÁ TỐT 3
 • BIỆT THỰ LAVILA NHÀ ĐẸP - NỘI THẤT ĐẦY ĐỦ - 3PN - GIÁ TỐT 3
CHO THUÊ

CẢNH VIÊN 120M2 - 3 PHÒNG NGỦ - NHÀ ĐẸP GIÁ TỐT

$ 1.100

CẢNH VIÊN 120M2 - 3 PHÒNG NGỦ - NHÀ ĐẸP GIÁ TỐT Phường Tân Phú , Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CẢNH VIÊN 120M2 - 3 PHÒNG NGỦ - NHÀ ĐẸP GIÁ TỐT 120 m2
 • CẢNH VIÊN 120M2 - 3 PHÒNG NGỦ - NHÀ ĐẸP GIÁ TỐT 3
 • CẢNH VIÊN 120M2 - 3 PHÒNG NGỦ - NHÀ ĐẸP GIÁ TỐT 2
MUA BÁN

BIỆT THỰ HỒ BƠI KHU NAM THÔNG, PHÚ MỸ HƯNG, QUẬN 7

90 tỷ

BIỆT THỰ HỒ BƠI KHU NAM THÔNG, PHÚ MỸ HƯNG, QUẬN 7 Phường Tân Phú , Quận 7, Hồ Chí Minh

 • BIỆT THỰ HỒ BƠI KHU NAM THÔNG, PHÚ MỸ HƯNG, QUẬN 7 350 m2
 • BIỆT THỰ HỒ BƠI KHU NAM THÔNG, PHÚ MỸ HƯNG, QUẬN 7 5
 • BIỆT THỰ HỒ BƠI KHU NAM THÔNG, PHÚ MỸ HƯNG, QUẬN 7 4
MUA BÁN

PENTHOUSE HƯNG PHÚC PREMIER - 178M2 - CAO CẤP

20 tỷ

PENTHOUSE HƯNG PHÚC PREMIER - 178M2 - CAO CẤP Phường Tân Phú , Quận 7, Hồ Chí Minh

 • PENTHOUSE HƯNG PHÚC PREMIER - 178M2 - CAO CẤP 178 m2
 • PENTHOUSE HƯNG PHÚC PREMIER - 178M2 - CAO CẤP 3
 • PENTHOUSE HƯNG PHÚC PREMIER - 178M2 - CAO CẤP 2
MUA BÁN

SUNRISE RIVERSIDE - NOVALAND - 70M2 - NỘI THẤT ĐẦY ĐỦ

3.65 tỷ

SUNRISE RIVERSIDE - NOVALAND - 70M2 - NỘI THẤT ĐẦY ĐỦ Phước Kiển , Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • SUNRISE RIVERSIDE - NOVALAND - 70M2 - NỘI THẤT ĐẦY ĐỦ 70 m2
 • SUNRISE RIVERSIDE - NOVALAND - 70M2 - NỘI THẤT ĐẦY ĐỦ 2
 • SUNRISE RIVERSIDE - NOVALAND - 70M2 - NỘI THẤT ĐẦY ĐỦ 2
MUA BÁN
 • CĂN HỘ NAM PHÚC - 121M1 - 3 PHÒNG NGỦ - NỘI THẤT ĐẦY ĐỦ 121 m2
 • CĂN HỘ NAM PHÚC - 121M1 - 3 PHÒNG NGỦ - NỘI THẤT ĐẦY ĐỦ 3
 • CĂN HỘ NAM PHÚC - 121M1 - 3 PHÒNG NGỦ - NỘI THẤT ĐẦY ĐỦ 2
MUA BÁN

MIDTOWN - THE PEAK - ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT - 131M2 - 3 PHÒNG

13 tỷ

MIDTOWN - THE PEAK - ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT - 131M2 - 3 PHÒNG Phường Tân Phú , Quận 7, Hồ Chí Minh

 • MIDTOWN - THE PEAK - ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT - 131M2 - 3 PHÒNG 131 m2
 • MIDTOWN - THE PEAK - ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT - 131M2 - 3 PHÒNG 3
 • MIDTOWN - THE PEAK - ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT - 131M2 - 3 PHÒNG 2
MUA BÁN

BÁN CĂN HỘ THE ASCENITA MỚI DECOR NỘI THẤT - VIEW BIÊT THỰ

6.2 tỷ

BÁN CĂN HỘ THE ASCENITA MỚI DECOR NỘI THẤT - VIEW BIÊT THỰ Phường Tân Phú , Quận 7, Hồ Chí Minh

 • BÁN CĂN HỘ THE ASCENITA MỚI DECOR NỘI THẤT - VIEW BIÊT THỰ 77 m2
 • BÁN CĂN HỘ THE ASCENITA MỚI DECOR NỘI THẤT - VIEW BIÊT THỰ 2
 • BÁN CĂN HỘ THE ASCENITA MỚI DECOR NỘI THẤT - VIEW BIÊT THỰ 2
CHO THUÊ

BIỆT THỰ GÓC CÔNG VIÊN THOÁNG MÁT - CÓ SÂN VƯƠN HỒ BƠI

80.000.000 VNĐ

BIỆT THỰ GÓC CÔNG VIÊN THOÁNG MÁT - CÓ SÂN VƯƠN HỒ BƠI Phường Tân Phong , Quận 7, Hồ Chí Minh

 • BIỆT THỰ GÓC CÔNG VIÊN THOÁNG MÁT - CÓ SÂN VƯƠN HỒ BƠI 394 m2
 • BIỆT THỰ GÓC CÔNG VIÊN THOÁNG MÁT - CÓ SÂN VƯƠN HỒ BƠI 4
 • BIỆT THỰ GÓC CÔNG VIÊN THOÁNG MÁT - CÓ SÂN VƯƠN HỒ BƠI 4
CHO THUÊ
CHO THUÊ

BIỆT THỰ HỒ BƠI PHÚ MỸ HƯNG CHỈ 80TR/THÁNG

80.000.000 VNĐ

BIỆT THỰ HỒ BƠI PHÚ MỸ HƯNG CHỈ 80TR/THÁNG Phường Tân Phú , Quận 7, Hồ Chí Minh

 • BIỆT THỰ HỒ BƠI PHÚ MỸ HƯNG CHỈ 80TR/THÁNG 540 m2
 • BIỆT THỰ HỒ BƠI PHÚ MỸ HƯNG CHỈ 80TR/THÁNG 4
 • BIỆT THỰ HỒ BƠI PHÚ MỸ HƯNG CHỈ 80TR/THÁNG 4
CHO THUÊ

THE PEAK MIDTOWN - 3PN - VIEW SÔNG - NHÀ ĐẸP THOÁNG MÁT

$ 1.800

THE PEAK MIDTOWN - 3PN - VIEW SÔNG - NHÀ ĐẸP THOÁNG MÁT Phường Tân Phú , Quận 7, Hồ Chí Minh

 • THE PEAK MIDTOWN - 3PN - VIEW SÔNG - NHÀ ĐẸP THOÁNG MÁT 123 m2
 • THE PEAK MIDTOWN - 3PN - VIEW SÔNG - NHÀ ĐẸP THOÁNG MÁT 3
 • THE PEAK MIDTOWN - 3PN - VIEW SÔNG - NHÀ ĐẸP THOÁNG MÁT 2

TIN TỨC

Cập nhật tin tức công ty, tin tức thị trường, kinh nghiệm mua bán bất động sản !

Thách thức mới cần tư duy khác: Mùa dịch hay mùa gieo hạt?
23 12 2020

Thách thức mới cần tư duy khác: Mùa dịch hay mùa gieo hạt?

Trong khi nhiều người lo bảo toàn nguồn vốn trước những thông tin về dịch bệnh thì những nhà đầu tư thông thái lại lựa chọn cách “gieo hạt” ngay trong mùa dịch để có thể gặt hái những vụ mùa bội thu.

5 lý do không thể bỏ qua dự án Charm Long Hải Resort
23 12 2020

5 lý do không thể bỏ qua dự án Charm Long Hải Resort

Là dự án nghỉ dưỡng 5 sao bậc nhất giữa lòng Long Hải, Charm Long Hải Resort của chủ đầu tư Charm Group nhanh chóng hâm nóng thị trường bất động sản. Dự án sở hữu những ưu điểm vượt trội cần thiết để trở thành siêu phẩm đầu tư đáng quan tâm nhất cuối năm 2020.

Tiềm năng đầu tư dự án ven biển Charm Resort Long Hải
23 12 2020

Tiềm năng đầu tư dự án ven biển Charm Resort Long Hải

Với tầm nhìn hướng biển, thiết kế sang trọng và tiện ích chuẩn quốc tế, dự án Charm Resort Long Hải được kỳ vọng có khả năng sinh lời cao.

Nhà đầu tư tin tưởng khả năng sinh lời của Charm Resort Long Hải
23 12 2020

Nhà đầu tư tin tưởng khả năng sinh lời của Charm Resort Long Hải

Cam kết lợi nhuận trong hai năm đầu tối thiểu 8%/năm được bảo lãnh bởi ngân hàng Nam Á, ưu đãi hấp dẫn, nằm trong tổ hợp những tiện ích độc đáo đẳng cấp, sở hữu vị trí đắc địa ngay giữa “trái tim” Long Hải và được phát triển bởi đơn vị phát triển uy tín là những lý do tạo nên sức hút cho dự án Charm Resort Long Hải.

Charm Resort Long Hải ra quân, hâm nóng thị trường bất động sản nghỉ dưỡng
23 12 2020

Charm Resort Long Hải ra quân, hâm nóng thị trường bất động sản nghỉ dưỡng

Lễ ra quân ấn tượng ngay tại dự án Charm Resort Long Hải

NHÀ BÈ SẴN SÀN LÊN QUẬN, BĐS KHU NAM THUẬN ĐÀ BỨT PHÁ
14 07 2020

NHÀ BÈ SẴN SÀN LÊN QUẬN, BĐS KHU NAM THUẬN ĐÀ BỨT PHÁ

Sớm hoàn tất các điều kiện cần và đủ, Nhà Bè đang rút ngắn lộ trình được nâng cấp lên quận. Theo đó, thị trường BĐS khu Nam và các khu đô thị lân cận liên tục xác lập mặt bằng giá mới.