Danh sách SẢN PHẨM BÁN

MUA BÁN
MUA BÁN

BÁN BIỆT THỰ NAM THÔNG

23 tỷ

BÁN BIỆT THỰ NAM THÔNGPhường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • BÁN BIỆT THỰ NAM THÔNG 144 m2
 • BÁN BIỆT THỰ NAM THÔNG 4
 • BÁN BIỆT THỰ NAM THÔNG 4
MUA BÁN

BÁN BIỆT THỰ NAM VIÊN (SL)

24 tỷ

BÁN BIỆT THỰ NAM VIÊN (SL)Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • BÁN BIỆT THỰ NAM VIÊN (SL) 126 m2
 • BÁN BIỆT THỰ NAM VIÊN (SL) 4
 • BÁN BIỆT THỰ NAM VIÊN (SL) 4
MUA BÁN

BÁN BIỆT THỰ MỸ GIANG 1, 4PN

34 tỷ

BÁN BIỆT THỰ MỸ GIANG 1, 4PNPhường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • BÁN BIỆT THỰ MỸ GIANG 1, 4PN 882 m2
 • BÁN BIỆT THỰ MỸ GIANG 1, 4PN 4
 • BÁN BIỆT THỰ MỸ GIANG 1, 4PN 4
MUA BÁN

BIỆT THỰ NAM THÔNG (SL578)

27 tỷ

BIỆT THỰ NAM THÔNG (SL578)Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • BIỆT THỰ NAM THÔNG (SL578) 108 m2
 • BIỆT THỰ NAM THÔNG (SL578) 10
 • BIỆT THỰ NAM THÔNG (SL578) 10
MUA BÁN

NAM THÔNG 2 (SL559)

22 tỷ

NAM THÔNG 2 (SL559)Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • NAM THÔNG 2 (SL559) 144 m2
 • NAM THÔNG 2 (SL559) 4
 • NAM THÔNG 2 (SL559) 4
MUA BÁN

BIỆT THỰ MỸ VĂN (SL519)

36 tỷ

BIỆT THỰ MỸ VĂN (SL519)Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • BIỆT THỰ MỸ VĂN (SL519) 200 m2
 • BIỆT THỰ MỸ VĂN (SL519) 5
 • BIỆT THỰ MỸ VĂN (SL519) 5
MUA BÁN

BIỆT THỰ MỸ PHÚ (SL487)

70 tỷ

BIỆT THỰ MỸ PHÚ (SL487)Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • BIỆT THỰ MỸ PHÚ (SL487) 300 m2
 • BIỆT THỰ MỸ PHÚ (SL487) 4
 • BIỆT THỰ MỸ PHÚ (SL487) 4
MUA BÁN

BIỆT THỰ MỸ GIA (S449)

43 tỷ

BIỆT THỰ MỸ GIA (S449)Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • BIỆT THỰ MỸ GIA (S449) 256 m2
 • BIỆT THỰ MỸ GIA (S449) 4
 • BIỆT THỰ MỸ GIA (S449) 4
MUA BÁN

BIỆT THỰ NAM THÔNG 2 (S441)

20 tỷ

BIỆT THỰ NAM THÔNG 2 (S441)Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • BIỆT THỰ NAM THÔNG 2 (S441) 144 m2
 • BIỆT THỰ NAM THÔNG 2 (S441) 3
 • BIỆT THỰ NAM THÔNG 2 (S441) 3
MUA BÁN

BIỆT THỰ NAM THÔNG (S399)

36 tỷ

BIỆT THỰ NAM THÔNG (S399)Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • BIỆT THỰ NAM THÔNG (S399) 270 m2
 • BIỆT THỰ NAM THÔNG (S399) 4
 • BIỆT THỰ NAM THÔNG (S399) 4
MUA BÁN

BIỆT THỰ MỸ THÁI 1 (S371)

20.5 tỷ

BIỆT THỰ MỸ THÁI 1 (S371)Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • BIỆT THỰ MỸ THÁI 1 (S371) 126 m2
 • BIỆT THỰ MỸ THÁI 1 (S371) 3
 • BIỆT THỰ MỸ THÁI 1 (S371) 3