Danh sách SẢN PHẨM BÁN

MUA BÁN

MIDTOWN_TOÀ SIGNATURE (M7) - SHOPHOUSE 44 (TOÀ NHÀ TRỨNG)

45.9 tỷ

MIDTOWN_TOÀ SIGNATURE (M7) - SHOPHOUSE 44 (TOÀ NHÀ TRỨNG)Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

  • MIDTOWN_TOÀ SIGNATURE (M7) - SHOPHOUSE 44 (TOÀ NHÀ TRỨNG) 208 m2