Danh sách SẢN PHẨM CHO THUÊ

CHO THUÊ

CĂN HỘ SCENIC VALLEY (L602)

$ 1.400

CĂN HỘ SCENIC VALLEY (L602)Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

  • CĂN HỘ SCENIC VALLEY (L602) 107 m2
  • CĂN HỘ SCENIC VALLEY (L602) 2
  • CĂN HỘ SCENIC VALLEY (L602) 2