Danh sách SẢN PHẨM CHO THUÊ

CHO THUÊ

SHOPHOUSE TẦNG THƯƠNG MẠI MIDTOWN M6

10.000.000 VNĐ

SHOPHOUSE TẦNG THƯƠNG MẠI MIDTOWN M6Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

  • SHOPHOUSE TẦNG THƯƠNG MẠI MIDTOWN M6 61.78 m2
  • SHOPHOUSE TẦNG THƯƠNG MẠI MIDTOWN M6 1